Poranny
Źródło: TMS Brokers

Złoty skorzysta na poprawie nastrojów

Dziś poznamy najważniejsze dane makro z tego tygodnia – produkcje przemysłową za kwiecień w strefie euro (11:00) oraz sprzedaż detaliczną w USA za maj (14:30). Ponadto dziś występować publicznie będą: Gubernator Banku Anglii Mark Carney oraz Sekretarz Skarbu George Osborne (20:00). W nocy czasu polskiego poznaliśmy natomiast decyzję Banku Rezerw Nowej Zelandii ws. stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami RBNZ trzeci raz w tym roku podniósł koszt pieniądza o 25 pb., do 3,25 proc. Ton komunikatu był wyraźnie „jastrzębi”. Władze monetarne stwierdziły m. in., że wzrost gospodarczy wymaga coraz mniejszego wsparcia, a niskie stopy procentowe wobec rosnącej presji inflacyjnej nie są już odpowiednie. W reakcji na te doniesienia dolar nowozelandzki zyskał na wartości. Od rana o ponad 1 proc. umacnia się on wobec wszystkich walut z grona G-10 oraz rynków wschodzących. Kurs NZD/USD wzrósł do 0,8665,czyli najwyższego poziomu od miesiąca. Wobec perspektywy dwóch lub trzech podwyżek stóp jeszcze w tym roku, uważamy, że dolar nowozelandzki w najbliższych miesiącach pozostanie relatywnie mocny.

Relatywnie dobre odczyty indeksów PMI dla przemysłu oraz Ifo za kwiecień sugerują, że dynamika produkcji przemysłowej w strefie euro również może wypaść na przyzwoitym poziomie. Konsensus zakłada wzrost o 0,5 proc. w ujęciu rocznym. Rynek oczekuje również przyspieszenia dynamiki sprzedaży detalicznej w USA – z 0,1 do 0,6 proc. licząc rok do roku. Uważamy, że dobre dane z Eurolandu oraz USA to również dobra informacja dla złotego. Zwiększa się bowiem apetyt na ryzyko i dodatkowo w sytuacji ujemnej stopy depozytowej w Eurolandzie, rośnie napływ kapitału związany z tzw. carry tradem (zadłużaniem się w walucie nisko oprocentowanej i lokowaniem środków w walucie wyżej oprocentowanej).

W. Brytania: funt pozostanie mocny

Uważamy, że szczególna uwaga zwrócona zostanie na widoczne w ostatnich miesiącach stosunkowo dynamiczne wzrosty cen nieruchomości. Sądzimy, że Mark Carney może zasugerować, że aby zapobiec „przegrzaniu” rynku nieruchomości, niezbędne mogą okazać się podwyżki stóp procentowych. To z kolei powinno przełożyć się na umocnienie brytyjskiej waluty. Uważamy, że funt ma szanse na dalszy wzrost wartości wobec euro. Rozbieżne drogi Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego powinny przekładać się na zwiększenie korzystnej dla Wielkiej Brytanii różnicy w rynkowych stopach procentowych. Najbliższe silne wsparcie na kursie EUR/GBP znajduje się ok. 100 pipsów niżej, na poziomie 0,7960.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.