Poranny
Źródło: TMS Brokers

Z dużej chmury mały deszcz

Dziś opublikowane zostaną ważne dane o majowej inflacji z Wielkiej Brytanii. Ma ona wynieść 1,7 proc. w ujęciu rocznym, co oznaczałoby spadek o 0,1 pkt. proc. wobec poprzedniego odczytu. Jeżeli okaże się ona wyższa od konsensusu, to może to wesprzeć funta szterlinga. O godz. 11:00 poznamy odczyty dotyczące niemieckiego indeksu ZEW za czerwiec. Spodziewany jest jego wzrost z 33,1 pkt. do 35,0 pkt. Oznaczałoby to odbicie po czterech miesiącach spadków. Wskazywać na to może m.in. wzrost indeksu Sentix w tym miesiącu. Ocena sytuacji bieżącej ma pozostać na niezmienionym poziomie 62,1 pkt. Na 14:30 zaplanowana jest publikacja majowej inflacji w USA. Oczekiwania zakładają, że wyniesie ona 2,0 proc. w ujęciu rocznym i 0,2 proc. m/m. O tej samej porze poznamy dane na temat rozpoczętych budów domów oraz wydanych zezwoleń na nie. Pierwsza z figur ma wynieść 1,03 mln, natomiast druga 1,05 mln. W nocy opublikowany został protokół z posiedzenia RBA. Okazał się on być zaskakująco gołębi. RBA poinformowało, że trudno ocenić czy niskie stopy procentowe są wystarczający bodźcem do pobudzenia inwestycji. Rynek interpretuje to jako potencjalną możliwość luzowania monetarnego. W związku z tymi informacjami na wartości wyraźnie traci dolar australijski, który jest zdecydowanie najsłabszą z walut G10.

Polska: Zatrudnienie kontynuuje wzrost

W przypadku obydwu publikowanych dziś zmiennych nasze prognozy są nieznacznie bardziej optymistyczne od oczekiwań rynku. Szacujemy, że w maju wynagrodzenia wzrosły o 4,7 proc. w ujęciu rocznym, natomiast nasza prognoza wzrostu zatrudnienia wynosi 0,8 proc. r/r. Wzrost wynagrodzeń to pochodna trwałej poprawy na rynku pracy obrazowanej m.in. przez wzrost liczby zatrudnionych oraz efekt stabilnej i relatywnie wysokiej dynamiki produkcji przemysłowej. Prognoza wzrostu zatrudnienia oparta jest na subindeksie przyszłego zatrudnienia publikowanego przez GUS, który od początku roku znajduje się najwyżej od 2008r. Na poprawę sytuacji na rynku pracy wpływ miały czynniki pogodowe, które złamały szablon sezonowości, co najbardziej widoczne jest na wykresie stopy bezrobocia.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.