Poranny
Źródło: TMS Brokers

Wyraźne osłabienie złotego

Wydaje się, że nie należy przeceniać znaczenia tej afery, ponieważ w nocy na wartości straciła większość walut regionu. Warto jednak pamiętać, że pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość Marka Belki, który naszym zdaniem powinien podać się do dymisji. Jego obecność w Radzie Polityki Pieniężnej może wpłynąć destabilizacyjnie na jej działania. Kurs EUR/PLN poszedł w górę do poziomu 4,14, natomiast USD/PLN w okolice 3,06. Na 11:00 zaplanowany jest finalny odczyt dotyczący inflacji w strefie euro. Wydaje się, że powinien być on zgodny z wstępnymi danymi. Inflacja CPI ma ukształtować się na poziomie 0,5 proc. r/r, natomiast inflacja bazowa 0,7 proc. w ujęciu rocznym. Dziś poznamy także kilka figur makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. O 14:30 opublikowany zostanie indeks NY Empire State. Jest to pierwszy z czerwcowych regionalnych wskaźników koniunktury w USA. Konsensus zakłada, że spadnie on do 15,7 pkt. z dwuletniego szczyty wynoszącego 19,01 pkt. w maju. O godz. 15:15 na rynek napłyną dane na temat majowej produkcji przemysłowej w USA. Ma ona wynieść 0,4 proc. m/m, wzrastając z -0,6 proc. w ujęciu miesięcznym w kwietniu. Najsilniejszą walutą z grona G10 jest dolar nowozelandzki, który kontynuuje trend aprecjacyjny zapoczątkowany w ubiegłym tygodniu, zyskując w nocy około 0,3 proc. wobec dolara amerykańskiego.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.