Poranny
Autor: Bartosz Sawicki

Wisienka na torcie

Uważamy, że nie ma podstaw do obaw o kondycję amerykańskiej gospodarki. Szczególnie rynek pracy pozostaje jej mocnym punktem, czego dowody otrzymaliśmy chociażby wczoraj pod postacią  cotygodniowej porcji informacji z tej sfery gospodarki. Od końca grudnia liczba osób wnioskujących o zasiłek dla bezrobotnych obniżyła się 2,15 do 1,9 miliona. Jeśli dodamy do tego historyczne rekordy na Wall Street, które objawiają się również pod postacią najluźniejszych warunków finansowych od 2014 roku, to rynkowe nadzieje na silne odbicie sprzedaży detalicznej ( z 0,2 do 0,6 proc. m.m) i utrzymywanie się dobrych nastrojów konsumenckich (wskaźnik Uniwersytetu Michigan ma pozostać w maju na 97 pkt.)wydają się jak najbardziej uzasadnione. Dynamika inflacji bazowej powinna z kolei wykazać zgodne z obserwowanymi tendencjami odbicie 0,2 proc. m/m i utrzymać 2,0 proc. r/r. Taka kombinacja odczytów może dawać szanse na wypchnięcie rentowności długu USA na wyższe pułapy i byłaby pozytywnym impulsem dla dolara.

Brak zmian w ocenie jest wynikiem oczekiwanym przez rynki finansowe, w związku z tym nie stanowi istotnego czynnika dla złotego. EUR/PLN tkwi w przedziale 4,18-4,23 i za scenariusz bazowy przyjmujemy wyjście górą z tego zakresu wahań i kilkugroszową przecenę złotego. Katalizatorem takiego rozwoju wypadków może być przede wszystkim korekta na rynkach akcji gospodarek rozwiniętych.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.