Poranny
Autor: Konrad Białas

W najlepszym wypadku zastój

Rozpoczęta wczoraj dwudniowa konferencja naukowa Fed obfituje w wypowiedzi bankierów centralnych i przekaz generalnie pozostaje gołębi. Prezes Fed Powell nie zasugerował bezpośrednio szykowania się banku do obniżki stóp procentowych, ale pozostawił sobie furtkę dla takiej decyzji. We wtorek stwierdził, że Fed będzie prowadził taką politykę, by utrzymać ekspansję amerykańskiej gospodarki, ale jednocześnie zaznaczył, że władze monetarne bardzo wnikliwie analizują wpływ wojen handlowych na procesy w sferze realnej. Inwestorzy bez zawahania odczytują to, że jeśli wojny handlowe szkodzą ożywieniu, Fed będzie łagodził politykę. Może nie już teraz i być może dyskontowanie 60 proc. szans na cięcie w lipcu to za dużo, ale rynek nie ma podstaw, by rezygnować z oczekiwań jednej lub dwóch obniżek do końca 2019 r. A wciąż jest pole do pogłębienia pesymizmu, biorąc pod uwagę, że fundamenty gospodarki USA (jeszcze) pozostają solidne. Na jak długo? Dziś możemy się o tym przekonać wraz z odczytem ISM dla sektora usługowego. Rozczarowanie będzie podsycać spekulacje, że gospodarka USA wkracza na równie pochyłą. Dziś usłyszymy kolejne komentarze z Fed od Claridy, Bostica i Bowman. Szczególnie analizowane będą słowa wiceprezesa Claridy, który najmocniej porusza temat zapobiegawczych cięć stóp procentowych. Spekulacje o łagodzeniu Fed i presja na spadek rentowności obligacji skarbowych USA będą odciągać inwestorów od USD. Naszym zdaniem w obecnym klimacie najlepiej powinny sobie radzić JPY i CHF.

Czerwcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie powinno przynieść wiele nowych informacji. Cokolwiek członkowie Rady chcą przedyskutować w kontekście ostatnich odczytów inflacji, PKB i sytuacji na rynkach światowych, z wnioskami lepiej się wstrzymać do kolejnego miesiąca, kiedy będzie gotowa nowa projekcja makroekonomiczna. Zaognienie wojen handlowych i słabe odczyty wskaźników gospodarczych z Chin, USA i strefy euro nakazują ostrożność w kształtowaniu polityki pieniężnej. Korzystne czynniki krajowe znoszą się z zagrożeniami zewnętrznymi (zaognienie wojen handlowych i słabe odczyty wskaźników gospodarczych z Chin, USA i strefy euro) i w takich warunkach w pełni uzasadnione jest podtrzymanie neutralnego nastawienia. Z perspektywy złotego przekaz RPP nie ma wpływu. Oczekiwania prezesa Glapińskiego o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian nawet do końca kadencji obecnej Rady (w 2022 r.) nie są brane jako sztywna deklaracja, gdyż generalne przeświadczenie jest takie, że RPP nie zrobi nic, póki EBC nie przejdzie do podwyżek stóp procentowych. A skoro to drugie jest w najbliższych miesiącach mało prawdopodobne, tak i polityka pieniężna w Polsce będzie pozostawać w zamrożeniu.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót