Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Uspokojenie na rynkach

Wykres dzienny kursu EUR/USD Źródło: TMS Direct

Już w piątek z bardzo wyraźnym odbiciem mieliśmy do czynienia na indeksach amerykańskich. S&P 500 zyskał ponad 1 proc. Dziś wzrostowymi lukami otwiera się handel na większości europejskich parkietów. Wyraźnie zaobserwować można powrót do bardziej ryzykownych aktywów. Notowania obligacji amerykańskich i niemieckich zaczęły wyraźnie zniżkować. Rentowności 10-letnich obligacji USA znalazły się z powrotem ponad poziomem 2,40 proc., natomiast niemiecki 2-latki Wydaje się, że inwestorzy oswoili się już z trudną sytuacją geopolityczną i o ile nie dojdzie do eskalacji któregoś z konfliktów to możemy mieć do czynienia z powrotem do ryzykowanych aktywów. Eurodolar po piątkowych zwyżkach w okolice 1,3430, dziś powoli osuwa się pod własnym ciężarem. Obecnie dotarł w okolice poziomu 1,3390. Aprecjacyjny trend kontynuuje polski złoty. Kurs EUR/PLN znajduje się w okolicach 4,19, natomiast USD/PLN oscyluje w okolicach 3,13. Wiele ciekawych rozstrzygnięć na rynku towarów rolnych może przynieść jutrzejszy raport WASDE (raport na temat szacunków popytu i podaży na surowce rolne na świecie). Zostanie on opublikowany jutro o godz. 18:00.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.