Poranny
Autor: Konrad Białas

Trochę ponad 50 proc.

Kalkulowane ze stawek rynku pieniężnego prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki stóp procentowych USA stoi od wczoraj trochę powyżej 50 proc., ale są inne oznaki rosnących oczekiwań na pozytywny sygnał z jutrzejszego komunikatu FOMC. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA dotknęły 2,23 proc. (pierwszy raz od miesiąca), co najmniej podsyca rajd USD/JPY, ale pogrąża wyceny metali szlachetnych (złoty wróciło do 1300 USD). Ale przeświadczenie, że Fed będzie kontynuował normalizację wspiera też wyceny banków na Wall Street i sektor finansowy ciągnie indeksy do nowych rekordów. Osobiście uważam, że Fed spełni oczekiwania rynkowe, gdyż ma za dużo do stracenia, jeśli wykaże oznaki zawahania. Jednak finał tych rozważań dopiero jutro po 20:00, a do tego czasu nastawiajmy się na zachowawczy dryf i obserwujmy rynek długu.

USD/JPY wydaje się najprostszym barometrem oceny nastawienia rynku do dolara, nawet jeśli w tym tygodniu mamy decyzję Banku Japonii (czwartek), po której jednak nikt niczego nie oczekuje. Na innych crossach dodatkowe czynniki zaprzątają uwagę inwestorów, choć także mają podłoże monetarne. Wczoraj prezes Banku Anglii Mark Carney miał swoje 5 minut, w trakcie których wykazywał ostrożność w ocenie ryzyka Brexitu, ale powtórzył za swoimi kolegami, że podwyżka stopy procentowej może nadejść w „najbliższych miesiącach”. Dla inwestorów nie było to na tyle jastrzębie, jak się spodziewali i GBP spadał, ale na krótko. Na rynku wciąż jest sporo nietrafionych pozycji na sprzedaż funta, które teraz panicznie szukają okazji do wyjścia, jak również inwestorzy polują na dogodny moment do załapania się na rajd GBP. Pierwsza grupa hamuje spadki GBP/USD, druga – napędza GBP/JPY. Kolejna szansa na mini-korektę nadarzy się dopiero jutro przy publikacji danych o sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii.

Wczoraj wieczorem wiceprezes Banku Kanady Lane przedstawiał stanowisko banku, ale dodał sporą dawkę gołębiości do przekazu. Zaznaczył, że bank „uważnie przygląda się” wpływowi wyższych stóp procentowych oraz siły waluty i szczególnie ta druga kwestia wystraszyła tych inwestorów, którzy ochoczo kupowali „loonie” po niespodziewanej podwyżce stopy overnight BoC na początku września. Mimo to BoC wciąż pozostaje wśród przodowników normalizacji polityki pieniężnej i to powinno wspierać CAD w średnim i długim terminie, kiedy kolejne podwyżki stóp procentowych będą coraz bardziej pewne. Na razie jednak zaskoczony (ponownie) rynek musi się przegrupować. W przyszłym tygodniu zaplanowane jest przemówienie prezesa BoC Poloza, który może uderzyć w podobne tony, co Lane. Fakt ten może premiować powolne osłabianie się CAD w najbliższych dniach, zanim pozycjonowanie nie unormuje się.

W kalendarzu we wtorek bez rewelacji. Zew z Niemiec i rozpoczęte budowy domów w USA straciły ostatnio na znaczeniu. Z Polski dane z przemysłu i handlu nie będą mieć przełożenia na rynek złotego. Umacniający się USD przed FOMC wywiera presję także na waluty rynków wschodzących i w tym należy upatrywać ostatniej słabości PLN. Jeśli moje oczekiwania przed FOMC są słuszne, złoty ma jeszcze nieco pola do oddania (EUR/PLN 4,32).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/