Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Scandi FX: EUR/NOK zdany na technikę

W pobliżu 8,75 obecnie przebiega linia trendu wzrostowego startująca na początku października. Powinna zatrzymać spadki na dłużej, szczególnie, że porażka ropy Brent w wybiciu ponad 50 USD/b daje podstawy do sprzedaży korony. Jednak po zeszłotygodniowym wybiciu z konsolidacji poniżej 8,98 powrót ponad ten pułap będzie trudny. Mimo to przy kolejnym nieudanym podejściu do wyłamania linii trendu widziałbym EUR/NOK pod kupno.

Uważam, że EUR/SEK będzie trudno w tym tygodniu poprawić lokalne minima (9,35), a wzrost zmienności w okolicach konferencji ECB w czwartek może podbić kurs ponad 9,50, gdyż SEK negatywnie reaguje na skoki awersji do ryzyka. Długa pozycja wydaje się kusząca, ale konferencje ECB to zawsze zagadka…

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.