Poranny
Autor: autor: Szymon Zajkowski

Sankcje wobec Rosji ciążą na sentymencie

Wydarzeniem, które dziś powinno mieć największy wpływ na notowania będzie spotkanie przedstawicieli Unii Europejskiej w sprawie tzw. trzeciej rundy sankcji wobec Rosji. Dotyczyć one mają sfer: finansowej, obronnej oraz energetycznej. Jeżeli zostanie wypracowane porozumienie, ewentualne sankcje weszłyby w życie w ciągu 24 godzin. Uważamy, że doprowadziłoby to do wzrostu awersji do ryzyka i przepływu kapitału w kierunku bardziej bezpiecznych aktywów. Krótkoterminowo powinny stracić indeksy giełdowe i waluty naszego regionu, w tym złoty, a zyskać dolar frank i jen. Na wycofywaniu kapitału z Rosji przez inwestorów zagranicznych oraz najbogatszych obywateli tracić również powinny - główne indeksy moskiewskiej giełdy (RTS i Micex) oraz rubel. W pierwszej połowie roku z Rosji netto wypłynęło 75 mld dolarów, a rubel stracił ponad 5 i 7 proc. wobec, odpowiednio euro oraz dolara. By zapobiec dalszemu odpływowi kapitału i deprecjacji waluty, bank centralny w lipcu podniósł stopy procentowe o 50 pb (do 8 proc.). Uważamy jednak, że to działanie nie przyniesie pożądanego skutku i w sytuacji eskalacji konfliktu rosyjska waluta dalej traciła będzie na wartości.

USA: nastroje coraz lepsze

Dziś również poznamy dane makro z USA, w postaci: indeksu cen domów S&P/Case-Shiller za maj (15:00) oraz indeksu nastrojów konsumentów Conference Board za czerwiec (16:00). Po wczorajszych słabszych danych o podpisanych umowach kupna domów oraz ogólnym zastoju na amerykańskim rynku nieruchomości, nie spodziewamy się pozytywnego zaskoczenia w odczycie indeksu cen S&P/Case-Shiller. Z kolei na nowe sześcioletnie maksimum może wybić się indeks nastrojów konsumentów. Przemawia za tym kontynuacja poprawy na rynku pracy, wciąż dobra koniunktura na giełdach (większość oszczędności obywateli USA ulokowanych jest na rynku kapitałowym) oraz najniższe od pół roku ceny paliw. Połączenie kolejnych sankcji na Rosję oraz dalszej poprawy nastrojów konsumentów w USA powinno przełożyć się na umocnienie amerykańskiego dolara i spadek kursu EUR/USD poniżej piątkowego minimum na 1,3420.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.