Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Przesunięcie uwagi na „nie-dolarowe” czynniki

Krótko przypominając, w grudniu w sektorze pozarolniczym przybyło 252 tys. miejsc pracy przy prognozie 240 tys. i rewizji +50 tys. za poprzednie dwa miesiące, stopa bezrobocia spadła do 5,6 proc. (prog. 5,7 proc.), ale płace nieoczekiwanie spadły o 0,2 proc. (prog. +0,2 proc.), a dane za listopad zrewidowano z +0,4 proc. do +0,2 proc. Ogólnie otrzymaliśmy potwierdzenie kontynuacji poprawy sytuacji na rynku pracy, jednak łyżką dziegciu w beczce miodu jest słabość presji płacowej, która może hamować zapędy Fed do normalizacji polityki pieniężnej i okres „cierpliwości” może potrwać kilka miesięcy dłużej.

Uważamy, że rynek zbyt wielką uwagę przywiązuje do danych o płacach, gdyż jednomiesięczny odczyt nie oznacza od razu odwrotu wzrostowego trendu, a przy kontynuacji przyrostu miejsc pracy trudno nie oczekiwać ostatecznego przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń. Zatem porównując fundamenty głównych walut (USD, EUR, GBP, JPY) warunki od piątku nie uległy większej zmianie i Fed wciąż pozostaje pierwszym bankiem centralnym podnoszącym stopy procentowe. Ale inwestorzy mają swoje wątpliwości, które nie zostaną rozwiane zapewne do czasu publikacji danych z rynku pracy za styczeń (6 lutego), co w konsekwencji zatrzyma na jakiś czas pęd aprecjacyjny dolara. Jakkolwiek oczekujemy większej stabilności na crossach dolara z euro, jenem i funtem, większej słabości USD spodziewamy się na walutach bardziej ryzykownych, tj. Antypodów i rynków wschodzących. Te waluty w drugiej połowie grudnia były mocno przecenione w związku ze strachem, że Fed zacznie podwyższać stopy nawet już od kwietnia (sugestia Janet Yellen z konferencji po grudniowym posiedzeniu FOMC). Brak presji płacowej przy inflacji obciążonej taniejącą ropą naftową eliminuje ten termin, mimo że analitycy (w tym TMS) pozostają w większości zgodni, że Fed wystartuje z podwyżkami w czerwcu. Teraz wymienione waluty mają duży potencjał do odreagowania, przynajmniej do czasu, aż nie powróci temat „strachu przed Fed”. AUD może być największym beneficjentem zmian na rynku, tuż przed lirą turecką i południowoafrykańskim randem. Polski złoty także powinien dostać nieco wiatru w żagle.

Kalendarium makroekonomiczne tego tygodnia otwiera się ubogo ze świętem w Japonii i brakiem istotnych wydarzeń po obu stronach Atlantyku. Dalej w tygodniu uwagę przyciągną dane o grudniowej inflacji z USA (piątek) i Wielkiej Brytanii (wtorek), gdzie bardziej niż spadek ogólnego wskaźnika (ropa) bardziej istotne będzie zachowanie inflacji bazowej. Z USA poznamy także dane o sprzedaży detalicznej (środa) i produkcji przemysłowej (piątek) za grudzień, wobec których oczekiwania są niskie w związku z wysoką bazą za poprzedni miesiąc. Ze strefy euro poznamy dane o listopadowej produkcji przemysłowej (środa) oraz finalny odczyt inflacji HICP (piątek). W środę Europejski Trybunał Sprawiedliwości przedstawi swoją opinię na temat OMT, jednak wnioski nie stanowią przeszkody dla ECB w uruchomieniu QE. Na krajowym podwórku w środę mamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Oczekujemy braku zmian w koszcie pieniądza, choć słabość ostatnich danych makro z Polski może wpłynąć na złagodzenie komunikatu. Od tego będzie zależeć, jak silne będzie dalsze odreagowanie złotego.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.