Poranny
Autor: Konrad Białas

Przedświąteczny rynek

Dalej brakuje tematów, by nadać rytm dla rynku walutowego. Wałkowane od początku tygodnia zawirowania polityczne w Niemczech już przycichają, a ostania aktualizacja sytuacji sugeruje, że rosną szanse na powrót Wielkiej Koalicji. Zatem potencjalny powód, by wyrwać EUR/USD z marazmu, umarł zanim zdążył poważniej namieszać. USD jest generalnie słabszy na starcie środowego handlu, choć więcej mówi to o kierunku niż skali ruchy (0,1-0,2 proc. zmienności). Kłopoty USD zaczęły się jeszcze wczoraj i były sprzężone ze spadkiem rentowności obligacji skarbowych USA (po którym dziś już nie ma śladu), choć trudno znaleźć powód do porzucania dolara. Dane z rynku mieszkaniowego wypadły lepiej od prognoz. Na Wall Street S&P500 i Nasdaq zaliczyły świeże rekordy. Co więcej, rynek jest coraz bardziej optymistycznie nastawiony do ścieżki polityki Fed – po grudniowej podwyżce widzi miejsce na jeszcze jedną już przed czerwcem 2018 r. Ten rozdźwięk między fundamentami a zachowaniem USD implikuje, że mamy do czynienia z dostosowywaniem pozycji inwestorów przed długim weekendem. Jesteśmy konstruktywni wobec siły dolara w kolejnych tygodniach i jest duże prawdopodobieństwo, że na starcie nowego tygodnia rynek będzie podbierał przecenionego dolara.

 

Kalendarz jest przesycony wydarzeniami z USA, które normalnie byłyby rozłożone w okresie środa-piątek. Otrzymamy cotygodniowy raport o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, zamówienia na dobra trwałe i indeks Uniwersytetu Michigan. Dane o zamówieniach mają największą istotność z uwagi na ich wkład do wyliczeń PKB. Duża zmienność w kategorii pojazdów (m.in. wielkogabarytowe samoloty) wpłynie na odreagowanie silnego wzrostu o 2 proc. m/m we wrześniu. Ale dane z pominięciem pojazdów mają wskazać zdrowy wzrost o 0,5 proc. Wieczorem opublikowane zostaną minutki z ostatniego posiedzenia FOMC, choć nikt nie oczekuje niespodzianek. Wiemy, że członkowie Fed oceniają ożywienie jako solidne, są zaniepokojeni siłą inflacji, choć spodziewają się jej stabilizacji blisko celu 2 proc. w średnim terminie.  Wątpliwe też, aby dokument zawierał jednoznaczne wskazówki, że grudniowa podwyżka stóp procentowych jest przesądzona (nawet jeśli rynek jest tego pewny).

Z innych wydarzeń Kanclerz Skarbu będzie prezentował budżet przed brytyjskim parlamentem. Zwiększenie tegorocznego deficytu jest mało prawdopodobne, ale np. rewizja w dół prognoz, na których będzie się opierać budżet w kolejnych latach, może mieć negatywny wydźwięk. Ponieważ jednak rząd brytyjski ma inne problemy na głowie (Brexit, dymisje ministrów), można założyć, że Kanclerz nie będzie szarżował z budżetem i większość z celów fiskalnych nie powinna być zmieniona.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.