Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Porozumienie co do braku porozumienia

Po sprzecznych doniesieniach w trakcie szczytu ostatecznie ministrowie finansów strefy euro w kwestii programu pomocowego dla Grecji nie ustalili nic poza tym, że rozmowy będą kontynuować w poniedziałek. Grecja obstaje przy swoich warunkach, a Eurogrupa nie zamierza załagodzić stanowiska i rozmowy zapewne będą trwały do ostatniej chwili, co z punktu widzenia płynności finansowej Grecji może się przeciągać nawet do połowy marca. Dzisiejszy szczyt przywódców UE może przynieść więcej szczegółów o postępach negocjacji, ale rynek powoli traci zainteresowanie. EUR/USD od początku tygodnia trzyma ciasny zakres wahań wokół 1,13 bez oznak chęci jego opuszczenia. Popołudniowe dane o styczniowej sprzedaży detalicznej z USA (14:30) mają szanse rozruszać rynek od dolarowej strony. Oczekiwania są umiejscowione nisko z miesięcznym spadkiem o 0,4 proc. po -0,9 proc. w grudniu.

Styczniowe dane z rynku pracy Australii jednym słowem były słabe. Stopa bezrobocia skoczyła do 6,4 proc. z 6,1 proc. w grudniu i prognozie 6,2 proc., osiągając najwyższy poziom od 2002 r. Zatrudnienie spadło o 12,2 tys. przy oczekiwanym spadku o 5 tys. Dane wspierają decyzja RBA z 3 lutego o obniżce stóp procentowych i będą podsycać oczekiwania na kolejny krok za miesiąc. Nie dziwi zatem, że AUD/USD spada o 1 proc. i zbliżył się do sześcioletnich minimów. Dziś o 23:00 publicznie przemawiać będzie szef RBA Stevens, który może rzucić więcej światła na przyszłą ścieżkę polityki pieniężnej w Australii.

O 9:30 decyzję w sprawie stóp procentowych opublikuje Riksbank z potencjałem sprowadzenia głównej stopy poniżej zera. Konsensus zakłada brak zmian w poziomie kosztu pieniądza, choć rynek walutowy zdaje się liczyć na cięcie, biorąc pod uwagę wyraźne wzrosty EUR/USD w ciągu ostatniej doby. Reakcja SEK może być silna w obu kierunkach, szczególnie że istnieje prawdopodobieństwo, że bank zakomunikuje przygotowania do programu QE, by przeciwdziałać aprecjacji korony względem euro. O 11:30 Bank Anglii przedstawi kwartalny Raport o Inflacji połączony z konferencją prezesa Carneya. W raporcie można oczekiwać rewizji w dół prognoz inflacji, ale trudno oczekiwać, aby raport mógł zabrzmieć bardziej gołębio niż pozostaje nastawiony rynek, który odsunął oczekiwania pierwszej podwyżki stóp procentowych na połowę 2016 r. Z kolei poprawione perspektywy wzrostu gospodarczego (na bazie tańszych paliw) naszym zdaniem powinny dać pozytywną reakcję GBP.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.