Poranny
Autor: Konrad Białas

Odroczenia mogą być dobre i złe

Chociaż od kilku dni zanosiło się, że toczące się negocjacje handlowe między USA i Chinami przyniosą wyraźny przełom, zawsze istniała mała szansa, że administracja USA w ostatniej chwili zaostrzy stanowisko wobec Chin, przez co posypią się całe rozmowy. Dlatego deklaracja prezydenta Trumpa, że przestaje on respektować deadline 1 marca na podwyższenie ceł, jest przyjmowana z ulgą i mini-rajdem ryzykownych aktywów. Na FX umacnia się CNY, ale też AUD i NZD, a giełda w Szanghaju wystrzeliła o ponad 5 proc. Trump jest zadowolony z „produktywnych” rozmów, które mają przynieść „bardzo duże wiadomości w ciągu następnego tygodnia lub dwóch”, kiedy Trump ostatecznie spotka się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Jestem zdania, że jeśli Donald Trump czegoś chce, to do tego doprowadzi i choćby na tym podtrzymuję moje oczekiwania, że porozumienie zostanie podpisane, a ryzyko wojny handlowej USA-Chiny odejdzie w zapomnienie. Chociaż chińska agencja prasowa Xinhua starała się studzić entuzjazm, podkreślając, że jeszcze wiele trudnych kwestii wymaga omówienia, traktowałbym to jako kontrolowanie przekazu, by pokazać, że chiński rząd prezentował twarde stanowisko w rozmowach (choć na Zachodzie wiemy, że od początku był na przegranej pozycji). Mimo to, cokolwiek dobrego wyniknie z rozmów USA-Chiny, wpływ na rynki na tym etapie będzie umiarkowany. Po pierwsze, optymizm przenikał już od kilku dni. Po drugie, by wzmocnić odbicie ryzykownych aktywów, potrzeba większego przekonania o sile globalnego ożywienia. Do tego konieczna jest wyraźna poprawa w danych, o co w najbliższym czasie będzie trudno.

Wygląda na to, że 29 marca nie będzie ostatnim dniem Wielkiej Brytanii w UE. Premier May nie zamierza w tą środę poddać pod głosowanie projektu umowy brexitu i przełożyła głosowanie na 12 marca. Podtrzymywanie groźby bezumownego brexitu za miesiąc ma wywierać presję na przeciwnikach May, by dla dobra kraju poparli jej projekt. Ale pro-brexitowcy mają w tym tygodniu szanse przegłosować poprawkę, która ma wykluczać scenariusz „no deal”. Choć poprawka nie będzie wiążąca prawnie, pokaże May, że 12 marca nie znajdzie większości dla swojego projektu i będzie musiała starać się o odroczenie brexitu. May rozważa wydłużenie procedury wyjścia z UE o dwa miesiące, ale z Brukseli docierają głosy, że UE zażąda odroczenia o 21 miesięcy do końca 2021 r. Unijni liderzy nie wierzą, że 2 miesiące cokolwiek zmienią (z czym się zgadzam), ale tak długie odroczenie rozwścieczy pro-brexitowych posłów z Wielkiej Brytanii, gdyż wzrośnie ryzyko, że do brexitu w ogóle nie dojdzie. Zatem zostaje im tylko poparcie projektu prezentowanego przez May, o ile nie zmuszą premier do innego rozwiązania.

A teraz pytanie: co się stanie z Wielką Brytanią po 29 marca? Szczerze, nie wiem. Patrząc na zachowanie funta na starcie tygodnia wygląda na to, że inwestorzy także nie wiedzą. A z pewnością największe zakłopotanie odczuwają przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii, ale też europejskie firmy cyklicznie wysyłające produkty na Wyspy. Dla nich kwestia brexitu to nie jest zwykła zmiana myślenia i funkcjonowania między 29. i 30 marca. Zamówienia i dostawy wymagają planowania z wyprzedzeniem, a na razie nie wiadomo, ile czasu po 30 marca zajmie kontrola celna ciężarówki w porcie w Dover. Dlatego nawet jeśli w środę wieczorem parlament brytyjski zablokuje premier May opcję grożenia bezumownym brexitem i funt załapie się na mini euforię, wciąż jest mnóstwo powodów do niepokoju, które będą ściągać kurs w dół. Netto funt pozostaje w bezkierunkowym handlu.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/