Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Odrobina spokoju ze wskazaniem na USD

Patrząc na czwartkowe kalendarium wydaje się, że po dość nerwowym starcie tygodnia dzisiejszy handel powinien przebiegać w spokojnej atmosferze. Wśród publikacji z USA wyróżnia się cotygodniowy raport o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. Konsensus zakłada spadek 290 tys. z 298 tys. przed tygodniem. Odczyt sam w sobie nie powinien mieć wyraźnego wpływu na USD, to jednak łącząc go z silniejszym od oczekiwań wynikiem raportu ADP wczoraj (241 tys. vs 225 tys.) rynek może z optymizmem pozycjonować się przed jutrzejszym raportem z rynku pracy za grudzień. Ponieważ protokół z posiedzenia FOMC nie zawierał żadnych nowych wskazówek w kontekście określenia momentu startu podwyżek stóp procentowych, uwaga pozostaje na danych makro z USA pod kątem wskazówek, czy będą podkreślać kontrast w przyszłej ścieżce polityki monetarnej Fed i pozostałych banków centralnych.

Z Europy za nami już listopadowe zamówienia przemysłowe z Niemiec, gdzie spadek był silniejszy od oczekiwań (-2,4 proc. m/m vs -0,8 proc.) i wskazuje na problemy sektora w czwartym kwartale 2014 r. Lepsze nastroje po sobie może zostawić odczyt sprzedaży detalicznej ze strefy euro (11:00, prog. 0,2 proc. m/m). Z Wielkiej Brytanii mamy decyzję Banku Anglii (13:00), która jednak powinna przejść bez echa, gdyż nie oczekujemy zmian w polityce monetarnej. Korona szwedzka może reagować na protokół z ostatniego posiedzenia szwedzkiego Riksbanku (09:30), który po sprowadzeniu głównej stopy do zera stoi przed dylematem wykorzystywania niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej. Ze Skandynawii dziś mamy jeszcze produkcję przemysłową z Norwegii (10:00).

Przy topniejącej awersji do ryzyka i przerwaniu spadków na tokijskiej giełdzie, urok traci jen japoński z USD/JPY pukającym do 120. Są silne argumenty, by także utrzymać popyt na dolar względem euro i funta, jednak po spadkach z początku tygodnia kolejny krok dalej jest coraz trudniejszy i wymaga solidnego impulsu, prawdopodobnie w postaci lepszego NFP. Od wczorajszego popołudnia na fali są waluty Antypodów, a w przypadku Australijczyka dodatkowym wsparciem były lepsze dane o nowych pozwoleniach na budowę (7,5 proc. m/m, prog. -3,5 proc.). Jednak od strony fundamentalnej USD prezentuje się lepiej i istnieje spore ryzyko, że wyższe poziomy na AUD/USD i NZD/USD mogą zostać wykorzystane do odnowienia krótkich pozycji.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/