Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Moment uspokojenia

Indeks giełdy w Szanghaju traci dziś ponad 7 proc. w reakcji na decyzję tamtejszego regulatora o przykróceniu praktyk brokerów na polu kredytowania zakupów akcji przez klientów. Nadzór wziął pod lupę 12 instytucji, a trzem z nich na trzy miesiące zabronił otwierania nowych rachunków. Regulator chce przeciwdziałać powstaniu bański spekulacyjnej na rynku, gdyż w ciągu pół roku wartość pozycji finansowanych kredytem na giełdzie w Szanghaju urosła o 170 proc. Dzisiejsze tąpnięcie pokazuje, jak silne było nastawienie na rynku, że spekulanci będą ciągnąć rynek w górę. Od strony rynku walutowego USD/JPY wstępnie zareagował spadkiem o 30 pipsów, ale ogólnie temat nie rozniósł się dalej.

Reszta dnia nie przyniesie więcej atrakcji. Obchody Dnia Martina Luthera Kinga zapowiadają spokojny handel także i w trakcie europejskiej części sesji. Z punktu widzenia danych makroekonomicznych dziś brak jest istotnych publikacji. Saldo rachunku bieżącego ze strefy euro (11:00) pozostaje poza zainteresowaniem inwestorów. Wydarzeniem tygodnia przede wszystkim jest czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, gdzie oczekuje się zapowiedzi programu skupu obligacji skarbowych państw strefy euro. Przekonanie o tym jest tak powszechne, że wydaje się w pełni wycenione w wartości EUR. Naturalnie diabeł będzie tkwił w szczegółach dotyczących wielkości programu, długości trwania i struktury aktywów. Punktem wyjścia jest skup za 500 mld EUR przez dwa lata z puli obligacji wszystkich państw strefy euro. Rozczarowanie w którymkolwiek z elementów (o ile w ogóle w czwartek otrzymamy szczegóły programu) będzie podstawą do realizacji zysków z krótkich pozycji w euro, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że ewentualna korekta deprecjacji unijnej waluty zostanie prędko wykorzystana do odnowienia pozycji, gdyż długoterminowa ścieżka dla euro pozostaje spadkowa. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są niedzielne wybory parlamentarne w Grecji, gdzie sondaże dalej wskazują na zwycięstwo populistycznej Syrizy, ciążąc na sentymencie wokół Eurolandu.

Pozostałe wydarzenia z Europy (ZEW z Niemiec - wt, protokół BoE - śr) gasną w świetle ECB. Także z USA otrzymamy drugorzędne publikacje, głównie skupione na rynku nieruchomości (pozwolenia na budowę - śr, sprzedaż domów na rynku wtórnym - pt). Więcej emocji może towarzyszyć wydarzeniom z Kanady. Nowe prognozy BoC (śr) prawdopodobnie wskażą na niższą ścieżkę inflacji i wzrostu ze względu na wpływ taniejącej ropy naftowej, co już teraz uderza w notowania CAD. Dane o sprzedaży detalicznej i CPI (pt) także nie będą oferować wsparcia dla waluty. W Japonii posiedzenie BoJ (wtorek-środa) raczej nie przyniesie impulsów dla notowań jena, a USD/JPY w dalszym ciągu powinien odzwierciedlać wahania rynkowego sentymentu. Z Antypodów jedyną godną uwagi publikacją jest odczyt CPI z Nowej Zelandii (wt). Jednak przy nowych warunkach wyższej zmienności i awersji do ryzyka AUD i NZD mogą pozostawać pod presją. Zainteresowanie mogą także zyskać dane z Chin, szczególnie odczyt PKB za IV kwartał (wt).

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.