Poranny
Źródło: TMS Brokers

Funt znów pokazał siłę

Umocnienie funta szterlinga to pokłosie wczorajszej wypowiedzi Gubernatora BoE Marka Carneya. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami (o czym pisaliśmy w raporcie Siła gospodarki siłą funta) Carney zasygnalizował możliwość podwyżki stóp procentowych. Powiedział on m. in., że wzrost kosztu pieniądza może nadejść wcześniej niż obecnie rynek oczekuje. Te słowa utrzymują nas w przekonaniu, że funt szterling w najbliższych tygodniach jak i miesiącach pozostanie jedną z najsilniejszych walut. Sądzimy, że cały czas dobrą parą by zagrać pod umocnienie funta jest EUR/GBP. Rozbieżne drogi Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego powinny przekładać się na zwiększenie korzystnej dla Wielkiej Brytanii różnicy w rynkowych stopach procentowych. Najbliższe silne wsparcie dla kursu EUR/GBP znajduje się na poziomie 0,7960. Funt zyskał również wobec złotego. Kurs GBP/PLN po raz pierwszy w tym miesiącu wzrósł powyżej 5,15. Najbliższe opory znajdują się na poziomach 5,18 oraz 5,1950. Dziś z danych makro poznamy wstępny odczyt indeksu nastrojów Uniwersytetu Michigan (15:55) oraz z rodzimej gospodarki dynamikę inflacji CPI (14:00).

Polska: Inflacja lekko przyspieszy

Inflacja w kwietniu wzrosła o 0,3 proc. r/r, czyli o 0,3 pkt. proc. niżej niż wynosił konsensus rynkowy. Prognozujemy, że w maju inflacja konsumencka wzrośnie o 0,4  proc. w ujęciu rocznym. We wzroście inflacji CPI pomoże inflacja bazowa, która naszym zdaniem wzrośnie o 0,9 proc. r/r. Stabilne pozostaną kontrybucje cen żywności i energii. Od lipca przez kwartał ceny będą spadały w ujęciu rocznym, co będzie związane z efektem bazy zeszłorocznej podwyżki cen wywozu nieczystości. Ponadto rachunek bieżący w kwietniu szacujemy na 357 mln euro (nadwyżka w handlu wyniesie 160 mln euro), a nasza prognoza wzrostu podaży pieniądza w maju wynosi 6 proc. Sądzimy, że dane z rodzimej gospodarki tradycyjnie będą miały marginalny wpływ na notowania złotego.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.