Poranny
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Dzień z bankami centralnymi

Wykres dzienny kursu EUR/USD Źródło: TMS Direct

Europejski Bank Centralny najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Nie powinno to wywołać jakiejś gwałtownej reakcji na rynkach. Nieco więcej uwagi powinna przykuć konferencja Mario Draghiego. Wydaje się, że powinien on wypowiadać się w nieco gołębim tonie, jednak raczej nie doda nic nowego do tego co już wiemy. We wrześniu uruchomiona zostanie operacja LTRO, a następnie EBC będzie przyglądać się jej skutkom przez kolejne miesiące. Od ostatniego posiedzenia Banku Anglii (10 lipca) inflacja CPI wzrosła znacznie powyżej oczekiwań - z 1,5 do 1,9 proc. w ujęciu rocznym. Decydujący wpływ na to miała inflacja bazowa, która przyspieszyła z 1,6 do 2,0 proc. Co więcej stopa bezrobocia spadła do 6,5 proc., czyli najniższego poziomu od grudnia 2008 roku, a wzrost gospodarczy w drugim kwartale wypadł zgodnie z oczekiwaniami (3,1 proc. r/r i 0,8 proc. k/k). Rozczarowały jednak ostatnie odczyty sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz dynamiki wynagrodzeń. Uważamy, że ten ostatni czynnik jest szczególnie ważny. Dynamika średniego wynagrodzenia spadła bowiem drugi miesiąc z rzędu, do najniższego poziomu od połowy 2009 roku (0,3 proc.). Tym samym przy nabierającej tempa dynamice inflacji, kurczą się realne wynagrodzenia. Sądzimy, więc że prawdopodobieństwo podwyżki stóp wyraźnie wzrośnie dopiero w momencie, gdy zauważalnie odbije dynamika wynagrodzeń.

Strefa euro: produkcja przemysłowa kuleje

Dzisiejszy odczyt dotyczący czerwcowej produkcji przemysłowej w Niemczech wypadł dużo słabiej od oczekiwań. Wyniosła ona 0,3 proc. m/m oraz -0,5 proc. r/r. Konsensus zakładał odpowiednio 1,2 proc. w ujęciu miesięcznym i 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Dane te potwierdzają słabą kondycję sektora, na którą wskazywał już wczorajszy odczyt dotyczący zamówień niemieckich fabryk. Dzisiejsza reakcja eurodolara na ten dane była bardzo zbliżona do wczorajszej. Kurs EUR/USD osunął się w obu przypadkach o około 15 pipsów. Rentowność niemieckich obligacji dwuletnich spadła poniżej zera po raz pierwszy od maja 2013. Martwić mogą także dane z hiszpańskiego sektora przemysłowego. Czerwcowa produkcja przemysłowa w tym kraju wyniosła 0,8 proc. Konsensus zakładał odczyt na poziomie 2,8 proc. Oznacza to także gwałtowny spadek z 4,1 proc. w maju oraz wyłamanie z wyraźnego wzrostowego trendu.

Australia: bardzo słabe dane z rynku pracy

W nocy na rynek napłynęły bardzo słabe dane z australijskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia znalazła się na 12-letnim maksimum, jednocześnie przekraczając stopę bezrobocia po raz pierwszy od czasów przedkryzysowych (2007 roku). Wzrosła ona do poziomu 6,4 proc., pomimo, że konsensus zakładał odczyt na poziomie 6,0 proc. Zmiana zatrudnienia wyniosłą -0,3 tys. (konsensus 13,2 tys.) Podczas gdy trendy stóp bezrobocia w większości światowych gospodarek są zdecydowanie spadkowe Australia mierzy się z sytuacją odwrotną. Z dużymi problemami zmaga się tamtejszy sektor wydobywczy. Jeżeli negatywny trend na rynku pracy zostanie potwierdzony w najbliższych miesiącach, to RBA może być zmuszone nawet do kolejnej obniżki stóp procentowych. Bardzo wyraźnie na wartości stracił dolar australijski. Do wszystkich walut z grona G10 traci on dziś ponad 0,7 proc. Kurs AUD/USD osunął się z okolic 0,9355 do poziomu 0,9270. Dziś w nocy opublikowane zostaną kolejne istotne dane dla AUD. Będą to bilans handlowy Chin oraz kwartalny raport RBA na temat polityki monetarnej.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.