Poranny
Autor: Konrad Białas

Dzień indyka

Wydaje się jednak, że głębszą dyskusję o perspektywach globalnego ożywienia, wojen handlowych i zagrożeń z tytułu restrykcyjnej polityki Fed inwestorzy zostawią sobie na przyszły tydzień, a do tego czasu najprawdopodobniej przedryfujemy w bok na niskich obrotach. Choć świąteczna przerwa odnosi się tylko do USA, dżentelmeńska umowa między Nowym Jorkiem a Londynem, centrum finansowym Starego Kontynentu, wpływa na zmniejszoną aktywność na europejskich giełdach. W ostatnich 8 latach średnie dzienne obroty w Black Friday w segmencie blue chipów w Londynie, Frankfurcie czy Warszawie były średnio o 19-24 proc. poniżej średniej za cały listopad. Podobne prognozy tyczą się rynku walutowego, gdzie już widać spłycenie handlu na EUR/USD (przy 1,14) i USD/JPY (113). Na lokalnym podwórku EUR/PLN wrócił do 4,30, wymazując niemal całe (nieuzasadnione) osłabienie zapoczątkowane w zeszły piątek i powiązane z aferą KNF.

Ropa naftowa i rynek akcji pozostaną rdzeniem dla kształtowania sentymentu. Negatywny sentyment ma przewagę w oby segmentach i przecena w jednym rynku napędza wyprzedaż na drugim. Interesującym będzie, czy wyniki detalistów w USA po Black Monday i Cyber Friday zaoferują impuls do odbicia? Skłonność zakupowa konsumentów jest silna, więc jest w czym pokładać nadzieję. Za to ropa po ponad 30-proc. spadku oczyściła się z nawisu długich pozycji spekulacyjnych i teraz zaczęła już gromadzić pozycje krótkie, więc asymetria reakcji na potencjalne informacje zaczyna przeważać ku wzrostom. Ale do tych informacji musi dojść, a OPEC pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej nie będzie się kwapić do redukcji wydobycia i rozsierdzenia prezydenta USA Trumpa, który chce niskich cen. Potencjalny powiew optymizmu mogą dostarczyć rozmowy USA i Chin w sprawie handlu na szczycie G20 pod koniec listopada, ale oczekiwania są ustawione nisko, biorąc pod uwagę dość chłodną wymianę zdań między państwami w ostatnich dniach.

Na rynku FX odczuwalna jest atmosfera zawieszenia w próżni. Rośnie presja na odejście do USD, gdyż kwestionowane jest silne dyskonto tempa podwyżek stóp procentowych Fed w przyszłym roku (jeśli uwierzymy w oznaki spowolnienia gospodarczego na świecie). Z drugiej strony skoki awersji do ryzyka czynią z dolara jedyną wiarygodną bezpieczną przystań.

Poza tym EUR w ograniczonym stopniu śledzi spór włoskich władz z Komisją Europejską w temacie budżetu na przyszły rok. Wczoraj KE odrzuciła projekt budżetu, uznając za nie do przyjęcia kryteria zadłużenia i w rezultacie uzasadnione jest otwarcie Procedury Nadmiernego Deficytu. Populistyczny rząd Włoch chce zjeść ciastko i mieć ciasto: wyraża chęć do poprawek w budżecie zadowalających KE, ale sprzeciwia się cięciom wydatków na reformy społeczne. Rynek jednak powoli przyzwyczaja się do uporu Rzymu i póki nie zobaczymy eskalacji kryzysu, spór będzie spychany na dalszy plan.

Funt tkwi w miejscu, gdyż kolejna doba nie zbliżyła nas do odpowiedzi na pytanie, co dalej z projektem brexitu? Przed niedzielnym szczytem UE, gdzie projekt ma być zaakceptowany przez państwa członkowskie, wciąż nie wiemy, czy możliwe są poprawki do dokumentu, które udobruchają brytyjskich parlamentarzystów, by ci także ratyfikowali porozumienie. Tymczasem ze strony europejskich rządów słychać nowe żądania wobec Wielkiej Brytanii dotyczące praw do połowów (Francja) i granicy z Gibraltarem (Hiszpania). Uwaga dziś na nagłówki z politycznymi komentarzami.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony (“TMS Brokers”) działającą zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers. TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi, jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte, biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

TMS Brokers informuje, że w przypadku usługi sporządzania rekomendacji o charakterze ogólnym, istnieje konflikt interesów polegający na wydaniu przez TMS Brokers rekomendacji o charakterze ogólnym przy jednoczesnym zawieraniu transakcji na portfelu handlowym TMS Brokers.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i: (i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych, (ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe, (iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji. Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronie internetowej www.tms.pl w części https://www.tms.pl/disclaimer/