Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Drożejąca ropa poprawia ogólne nastroje

Ropa naftowa nie przerywa wzrostów zapoczątkowanych w piątek, ostatnio wsparta spekulacjami, że wstrzymanie inwestycji w sektorze naftowym doprowadzi do spadku globalnego wydobycia. Na razie rynek nie zdaje się zauważać, że odreagowanie wyniosło ceny na długim końcu krzywej terminowej do poziomów, przy których wydobycie na niektórych polach naftowych w Ameryce Północnej znów jest rentowne i zabezpieczenie ceny może rozwiać oczekiwania redukcji produkcji. Jednak teraz słońce jakby jaśniej świeci nad rynkiem surowców przemysłowych, a do wzrostów dołączyła się miedź. Po części wiąże się to z podsycaniem oczekiwań, że Ludowy Bank Chin pójdzie za innymi bankami centralnymi i obniży stopy procentowe. Dodając jedno (wzrosty cen surowców) do drugiego (Chiny) i azjatycki rynek akcji pnie się w górę, a na wzroście apetytu na ryzyko korzystają AUD i NZD. Jakkolwiek jeszcze dobę temu aussie silnie tracił w reakcji na decyzję RBA o obniżce stóp procentowych i ciągnął za sobą kiwi, tak dziś Nowozelandczyk nie czuje urazy i pcha sąsiada w górę wsparty silnym wzrostem cen mleka na aukcji Fonterry oraz sygnałami z RBNZ wskazującymi nie tak dużą otwartość banku do obniżki stóp procentowych. Rynek stopy procentowej w Australii i Nowej Zelandii zaczął redukować wycenę luzowania polityki pieniężnej, co wsparło odbicie AUD/USD i NZD/USD. Realizacja zysków z długich pozycji w USD nie była ograniczona wyłącznie do crossów z walutami surowcowymi, ale także na EUR/USD i GBP/USD obserwowaliśmy wybicie z kilkudniowego marazmu. USD/JPY oparł się szerokiej słabości dolara tylko dzięki wzrostom rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i silnej postawie indeksu Nikkei.

Środa obfituje w publikacje makro. Od strony Polski najważniejsza jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych. Oczekujemy braku zmian, jednak komunikat po posiedzeniu zapewne utrzyma gołębi ton i podtrzyma wysokie oczekiwania na cięcie za miesiąc. Przy takim scenariuszu EUR/PLN powinien utrzymać się w przedziale 4,16-4,19. W strefie euro mamy szereg odczytów indeksów PMI z sektora usługowego, które nie powinny się istotnie różnić od wstępnych wyników sprzed dwóch tygodni. Indeks dla Wielkiej Brytanii powinien odbić w górę, biorąc pod uwagę pozytywne wskazania wskaźników dla innych sektorów. Po południu uwagę z skupią dane z USA: raport ADP i indeks ISM. Po serii słabszych odczytów z USA z ostatnich dni dzisiejsze publikacje będą mocno analizowane pod kątem wskazań kondycji rynku pracy przed oficjalnym raportem NFP w piątek.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.