Poranny
Autor: autor: Konrad Białas

Czekając na wieści z Wiednia

Faktyczne wydobycie ropy przez OPEC vs. cel ustalony w 2012 r. Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

Rynek amerykański jest dziś zamknięty w związku z obchodami Święta Dziękczynienia. Jutro Wall Street pracuje, ale nie dość, że w skróconej wersji, to jeszcze zapewne co drugi trader skorzysta z przedłużonego weekendu. Londyńskie City ma z Wall Street dżentelmeńską umowę utrzymywać spokój pod nieobecność drugiej strony, zatem na przeważającej części rynku zanosi się na senne zakończenie tygodnia. Zmiany cenowe z ostatnich dwóch dni (głównie odwrót od USD i AUD) sugerują, że równoważenie portfeli przed końcem miesiąca już się dokonało i inwestorzy w spokoju poczekają na ostatnie zrywy grudniowego handlu.

Ale kalendarium na czwartek nie jest całkowicie puste, a wypełnione publikacjami z Europy. Mimo że jest tego sporo, to tak naprawdę ważne będą jedynie wstępne odczyty inflacji HICP z Niemiec. Oczekuje się spowolnienia tempa wzrostu cen w listopadzie do 0,5 proc. r/r z 0,7 proc. miesiąc wcześniej. Dane będą wyznacznikiem, czego można oczekiwać po jutrzejszym odczycie dla całej strefy euro, a dalej, jaką presję trendy inflacyjne będą wywierać na ECB? Publikacja z Niemiec jest o 14:00, ale startując od 9:00 będą podawane odczyty dla poszczególnych landów, więc rynek może reagować wczesnej, jeśli wyniki będą znacząco się różnić od odczytów z października. W ciągu dnia mamy także wystąpienia członków ECB. O 10:00 zaczyna wiceprezes Constancio, o 12:30 prezes Draghi, a o 13;15 szef Bundesbanku Weidmann. Wczoraj Constancio powiedział, że bank centralny może rozważyć skup obligacji skarbowych w przyszłym kwartale. Z jednej strony wspiera to nasze oczekiwania, że ECB ostatecznie będzie musiał pochylić się nad QE, ale z drugiej osłabia spekulacje w kontekście rezultatów grudniowego posiedzenia banku (mniejsze szanse na zapowiedź QE już teraz). Mimo wszystko, nawet jeśli w przyszły czwartek obserwowalibyśmy „rajd ulgi” na euro, będzie to tylko okazja do ustanowienia świeżych krótkich pozycji.

Nowe czteroletnie minima w notowaniach ropy naftowej są najlepszym dowodem, że rynek z niskimi oczekiwaniami podchodzi do dzisiejszego posiedzenia członków OPEC w Wiedniu. Naszym zdaniem kartel nie zdecyduje się na obniżenie zakładanego poziomu produkcji, a jedynie możliwe jest jego urealnienie, czyli redukcja faktycznego wydobycia (niemal 31 mln baryłek dziennie) do ustalonego w 2012 r. celu (30 mln baryłek dziennie). W naszej ocenie takie działanie nie doprowadzi do odbicia cen ropy, a wręcz przeciwnie, może sprowadzić ją na nowe minima. Zwyżki notowań czarnego złota możliwe są tylko w przypadku obniżenia docelowego wolumenu produkcji o 1-1,5 mln baryłek dziennie. Brak jakichkolwiek działań dostosowawczych ze strony OPEC wywoła gwałtowną przecenę ropy jeszcze w tym tygodniu, która może być kontynuowana do końca roku.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.