Poranny
Źródło: TMS Brokers

Czas na techniczną korektę

Uważamy jednak, że ostatnie osłabienie złotego to jedynie odreagowanie wcześniejszego wzrostu wartości, a nie początek trwałej tendencji. Sądzimy, że w kolejnych tygodniach polska waluta może ponownie zyskiwać na wartości, za czym w głównej mierze stać powinien napływ kapitału na rodzimy rynek długu. Uważamy bowiem, że część kapitału, który zostanie wycofany z Europejskiego Banku Centralnego po tym jak obniżył on stopę depozytową o ujemnego poziomu, ulokowana zostanie w polskich obligacjach. W kontekście eurodolara, sytuacja techniczna (m. in. dywergencja z oscylatorem RSI(14) dla interwału 1h) wskazuje, że w najbliższym czasie możemy doczekać się przedłużenia wzrostowej korekty. Najbliższy opór wyznaczają lokalne minima na 1,3585. W kolejnych tygodniach zakładamy jednak powrót do spadków wartości euro wobec dolara. Stać za tym powinna luźna polityka ECB oraz perspektywa zacieśnienia przez Fed. Dziś z danych makro największą uwagę powinny przykuć odczyty z brytyjskiego rynku pracy – stopa bezrobocia za kwiecień i wnioski o zasiłki za maj (10:30). Ponadto już po zakończeniu sesji azjatyckiej poznamy decyzję Banku Rezerw Nowej Zelandii ws. stóp procentowych (23:00).

W. Brytania: funt pozostanie mocny

W marcu 3- miesięczna średnia dla wzrostu zatrudnienia uplasowała się na najwyższym poziomie od 1972 roku , czyli odkąd zbierane są dane. Stopa bezrobocia natomiast spadła do najniższego poziomu od pięciu lat - 6,8 proc. Konsensus odnośnie odczytu za kwiecień zakłada dalszy spadek – do 6,7 proc. Uważamy, że postępująca poprawa w danych makro z Wielkiej Brytanii przekładać będzie się na coraz większe przekonanie uczestników rynku o zbliżającej się podwyżce stóp przez Bank Anglii. To z kolei powinno umacniać funta szterlinga. Uważamy, że funt ma szanse na dalszy wzrost wartości wobec euro. Rozbieżne drogi Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego powinny przekładać się na zwiększenie korzystnej dla Wielkiej Brytanii różnicy w rynkowych stopach procentowych. Najbliższe silne wsparcie na kursie EUR/GBP znajduje się ok. 100 pipsów niżej, na poziomie 0,7960.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.