Poranny
Autor: Konrad Białas

Czas decyzji

Ankieta przeprowadzona przez Bloomberga wskazuje, że na rynku najwięcej zwolenników ma opcja przedłużenia QE o 9 miesięcy w tempie 30 mld EUR/mies. Jednakże po rynku stopy procentowej widać nieco bardziej jastrzębie nastawienie – pierwsza podwyżka stopy procentowej (o 10 pb) jest wyceniona w 50 proc. na grudzień 2018 r. i w 100 proc. na marzec 2019 r. To wydaje się za dużo w przypadku, gdyby ECB zdecydował się na przedłużenie programu o 9 miesięcy z otwartą opcją na kontynuację w późniejszym terminie. Nieformalna reguła przyjmowana przez rynek zakłada pauzę ok. sześciu miesięcy między końcem QE a pierwszą podwyżką. W przyszłości sprawy mogą wyglądać inaczej, ale na dziś reguła jest w mocy (o ile Draghi jakoś do tego się nie odniesie). Zatem 9 miesięcy bez znaku STOP będzie miało negatywny wydźwięk dla EUR, ale umiarkowany, gdyż mocno zdyskontowany. My zakładany ambitniejszą redukcję tempa do 25 mld EUR. Co na pierwszy rzut oka wydaje się agresywniejszym odejściem od luźnej polityki, to jednocześnie daje większą elastyczność dla podtrzymania programu przez dłuższy okres czasu. W ten sposób dla rynku będzie też trudniej wycenić termin ostatecznego zakończenia programu, a tym samym przejść do wyceny terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych. Bardziej zamglona perspektywa zacieśniania to zła wiadomość dla EUR, która może pchnąć EUR/USD pod ostatnie minima (ok. 1,17).

Poza decyzją ECB kalendarz w czwartek jest przepakowany wydarzeniami. Rano poznamy decyzje banków centralnych ze Szwecji i Norwegii. Z punktu widzenia szwedzkiego Riksbanku niewiele się zmieniło od poprzedniego posiedzenia. Mimo że ożywienie pozostaje silne, to trendy inflacyjne są niestabilne i bank stawia na słabość korony. Zanim przejdzie do zacieśniania polityki, najpierw poczeka na ruch ze strony ECB, co oznacza, że Riksbank poczeka ze zmianami do grudnia. W Norwegii także nie oczekuje się niespodzianek, choć ostatnie potknięcia w danych dotyczących wzrostu i inflacji mogą wpłynąć na wydźwięk komunikatu. Jeśli Norges Bank uzna słabe dane za przejściowe, a bardziej skupi się na generalnie dobrym klimacie gospodarczym za granicą, NOK może zyskiwać. Ogólnie jednak wyczekiwanie na ECB może zdusić wszelką zmienność.

Polityka także może być czynnikiem ryzyka. W Hiszpanii parlament rozpoczyna dwudniowe posiedzenie nad sprawą Katalonii, po którym regionalne władze mogą zostać pozbawione kontroli. To może ciążyć na EUR, jeśli sprzęgnie się z gołębim wydźwiękiem ECB. W USA Izba Reprezentantów głosuje nad rezolucją budżetową, która ma otworzyć drogę do procedowania reformy podatkowej. Jednak obóz Republikanów zdaje się być podzielony, więc wieczorem USD może być w centrum uwagi. Prasa amerykańska donosi też, że w tym tygodniu nie poznamy nazwiska nowego prezesa Fed.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.