Opinie
Źródło: TMS Brokers

Zatrudnienie jak przed kryzysem

Dane opublikowane przez Departament Pracy przewyższyły go o jedynie 2 tys. etatów. Dane za poprzedni miesiąc zrewidowane zostały z 288 do 282 tys. To nie tylko symboliczna, ale też dopiero jedynie druga rewizja w dół na przestrzeni ostatnich 20 miesięcy. Mimo dużych wahań odsetek Amerykanów tworzących zasób siły roboczej stopa bezrobocia wbrew oczekiwaniom nie podskoczyła z 6,3 do 6,4 proc.

Na słabszy od poprzedniego odczyt wskazywały m.in. wzrost czterotygodniowej średniej liczby wniosków o zasiłek z 312 do 322 tysięcy oraz szczegóły indeksu ISM dla usług. Takie ryzyko dodatkowo wzrosło po niższej od konsensusu wartości indeksu ADP. Stąd też dość umiarkowana reakcja na raport z rynku pacy za maj. Należy też pamiętać, że w kwietniu publikacja znacznie przewyższyła oczekiwania.

Fed w ostatnim czasie silniej akcentował znaczenie determinant polityki monetarnej związanych z presją cenową. Dlatego też dopóki presja inflacyjna jest bardzo słaba, to wysokie wartości wskaźników będą podsycać apetyt na ryzykowne waluty i aktywa. W pierwszej reakcji na dane EUR/USD rośnie do 1,3670, tanieje złoto, rosną indeksy giełdowe i kontrakty futures na nie. Złoty umacnia się, za euro trzeba zapłacić mniej niż 4,11. Frankfurcki DAX ponownie zbliżył się do bariery 10 000 punktów, test psychologicznego poziomu na razie zakończył się fiaskiem.

 

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.