Opinie
Autor: Konrad Białas

Wyprzedaż liry tureckiej przez rosnący konflikt na linii Turcja-USA

Obie strony politycznego sporu przestrzegają przed dalszymi sankcjami, ale z perspektywy rynków finansowych Turcja (i lira) jest tutaj na przegranej pozycji. Generalnie pozytywny sentyment względem rynków wschodzących (jaki dominował prze okres letni) nie jest już wystarczającą tarczą ochronną. Co więcej, od połowy września wraca dominacja USD i przy wzroście rentowności obligacji skarbowych USA (i rosnących oczekiwaniach na podwyżki Fed), inwestorzy są bardziej skłonni odchodzić od walut emerging markets. Doniesienia z Turcji tylko podsycają ta zmianę nastawienia.

Jeśli prezydent Turcji Erdogan nie odpuści w swojej politycznej nagonce i szukaniu winnych zeszłorocznego puczu (a jak na razie nie zdecydował się a uwolnienie żadnego z więźniów pomimo protestów krajów Zachodu), przeniesienie konfliktu przez USA na wyższy poziom może dalej pogarszać pozycje tureckich aktywów. Lira turecka (i tureckie obligacje) zwykle są w czołówce najgorzej reagujących na wzrost rynkowych stóp procentowych w USA.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.