Opinie
Autor: Autor: Szymon Zajkowski

W. Brytania: funt pozostanie mocny

Tym razem wyraźnie in plus zaskoczyły dane z rynku nieruchomości. Ceny domów w czerwcu wzrosły o 1 proc. w porównaniu do maja i była to już 14 zwyżka z rzędu. W ujęciu rocznym wzrost wyniósł 11,8 proc. – najwięcej od 2005 roku. W samym Londynie w drugim kwartale ceny nieruchomości skoczyły najsilniej od 27 lat.

Rosnący popyt w branży nieruchomości wywindował również konstrukcyjny indeks PMI z 60 do 62,6 pkt., czyli znacznie powyżej mediany rynkowych prognoz – 59,8 pkt. Przypomnijmy, że 50 pkt. to wartość oddzielająca regres od rozwoju w sektorze – Indeks pozostaje powyżej 50 pkt. od ponad roku. Składowa odpowiadająca za aktywność biznesu wzrosła do poziomu 66,6 pkt., to druga co do wielkości wartość w okresie ostatnich 10 lat. Koniunktura w budownictwie napędza również zatrudnienie, które w rośnie najszybciej w historii.

Dzisiejsze dane (podobnie jak wczoraj indeks PMI dla przemysłu, który wzrósł do najwyższego poziomu od 7 miesięcy) potwierdziły obraz dynamicznie rozwijającej się brytyjskiej gospodarki. Co więcej obecnie „przegrzewanie się” rynku nieruchomości jest jednym z największych zmartwień Banku Anglii. Mark Carney w ostatnich wystąpieniach publicznych zapowiedział już podjęcie kroków mających na celu powstrzymanie wzrostu cen nieruchomości oraz zadłużenia społeczeństwa. Jednym z nich ma być oczywiście podwyżka stóp procentowych, jak to ujął Carney: „wcześniej niż rynek oczekuje” – po tej wypowiedzi rynkowa wycena pierwszej podwyżki przesunęła się z pierwszego kwartału 2015 roku na ostatni bieżącego.

Podtrzymujemy nasze zdanie, że w najbliższych miesiącach perspektywa zacieśnienia polityki pieniężnej przekładać będzie się na umocnienie brytyjskiej waluty. Impulsami do aprecjacji powinny stawać się kolejne stosunkowo dobre dane makro, które będą utwierdzać uczestników rynku o nieuchronności decyzji o podwyżce stóp. Uważamy, że funt ma szanse na dalszy wzrost wartości wobec euro. Rozbieżne drogi Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego powinny przekładać się na zwiększenie korzystnej dla Wielkiej Brytanii różnicy w rynkowych stopach procentowych.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.