Opinie
Autor: Konrad Białas

USA: fiskalna batalia odroczona do grudnia

Późnym wieczorem w środę Republikanie z Senatu przedstawili projekt ustawy przeznaczającej ponad 15 mld USD na pakiet pomocy, podwajając wcześniejszy projekt uchwalony przez Izbę Reprezentantów. Co jednak ważniejsze, po negocjacjach w Biały Domu prezydentowi Trumpowi udało się „podczepić” pod pakiet poprawki dotyczące podwyższenia limitu zadłużenia i umożliwienia finansowania wydatków fiskalnych do 15 grudnia.

Trump chciała powiązania obu kwestii, aby zablokować dalszy sprzeciw Demokratów przed podniesieniem limitu zadłużenia (inaczej groziłby sprzeciw społeczne w związku z wstrzymywaniem pomocy ofiarom huraganu). Jednakże odroczenie debaty tylko o trzy miesiące oznacza, że niepewność o przyszłość budżetu będzie obecna do końca roku i dalej zatrzymuje atuty w debacie w rękach Demokratów. Republikanie chcieli wydłużenia o 18 miesięcy, tj. po terminie wyborów uzupełniających do Kongresu w listopadzie 2018 r., tym samym dając czas na spokojną dyskusję o przyszłorocznym budżecie i reformie podatkowej. Teraz główna batalia o finansowanie kontrowersyjnych pomysłów, jak mur na granicy z Meksykiem, jest przeniesiona na grudzień, a z nią ryzyko zamrożenia prac administracji publicznej. Grudzień może przynieść kolejny okres wprowadzenia nadzwyczajnych środków finasowania zobowiązań państwa, jednak wówczas spłata zapadających obligacji będzie priorytetem nad np. wypłatami pensji urzędników.

Od strony rynków finansowych zdjęcie z USA ryzyka niewypłacalności na koniec września jest pozytywne dla USD, jednak ryzyko fiskalne nie zostało całkowicie usunięte i stłumionej postaci będzie ciążyć na dolarze do końca roku, chyba że dojdzie do międzypartyjnego porozumienia w Kongresie w sprawie podniesienia limitu zadłużenia przed finalnym terminem.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.