Opinie
Autor: Kornel Kot

Twitter: sprzedaż nie psuje optymizmu

Wykres dzienny CFD na akcje Twittera; Źródło: TMS Trader

Osiągnięcia wynikające z lekko zmienionego modelu biznesowego spotkały się z reakcją właścicieli Instagrama, dla których obecna baza użytkowników konkurenta jest niewspółmiernie mała. Druga z wymienionych spółek może pochwalić się liczbą ponad 700 mln aktywnych kont. Niewątpliwie istotna część nowych użytkowników to roboty, co zostaje odzwierciedlone między innymi pierwszym spadkiem rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży od 2013 roku.

Z punktu widzenia analizy technicznej należy mieć na uwadze, że w trakcie dzisiejszej sesji kurs akcji Twittera wstępnie zakończył swój rajd w okolicach 50,0 proc. zniesienia Fibonacciego. Jego wydźwięk wzmacniają nieopodal położone maksima z 3 stycznia przy 16,45 USD. W przypadku kontynuacji następnym punktem zwrotnym będą szczyty z 17 października (16,98 USD), które nakładają się z 61,8 proc. zniesieniem Fibonacciego. Na początku notowań obserwuje się już pierwsze sygnały wygaszania popytu, który nie jest w stanie ponownie wynieść cen akcji nad średnią z ostatnich 100 sesji. Rajd ku zgrupowaniu wczorajszych minimów z 78,6 proc. zniesieniem (14,62 USD) powinien wstępnie powstrzymać poziom 15,57 USD za walor, tj. kombinacja 38,2 proc. zniesienia z dołkami z 1 marca.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.