Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 9 XI

  • EUR/USD zbliża się do zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,1640. Przełamanie tego poziomu otworzy drogę w kierunku listopadowych maksimów przy 1,1690, natomiast odbicie poskutkuje spadkiem do 1,1555 (dołek z 7 listopada).   
  • GBP/USD wybronił wsparcie przy 1,3090, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. Duża zielona świeca rysująca się na wykresie godzinowym oznacza zwiększone prawdopodobieństwo podejścia najpierw do 1,3150 (dzisiejszy szczyt), a następnie do 1,3180 (zniesienie 50 proc., maksima z 7 i 8 listopada).
  • USD/JPY schodzi coraz bliżej poziomu 113,05, które wcześniej kilkukrotnie działało jako punkt zwrotny. Dodatkowo wypada tam zniesienie Fibonacciego 50 proc., co potęguje ważność wsparcia. Oporu należy szukać w okolicach 113,70 (lokalne dołki z początku listopada).
  • AUD/USD co prawda przełamał linie łączącą listopadowe szczyty, jednak póki co spadkowy scenariusz nie został zanegowany. Kurs zbliża się do kolejnego oporu przy 0,7695, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. oraz lokalne maksima z 30 października i 7 listopada. Wsparcia należy szukać przy zewnętrznym zniesieniu Fibonacciego 161,8 proc. w rejonie 0,7630.
  • EUR/PLN wyraźnie nie może się zdecydować w którą stronę ruszyć. Dopiero wybicie z konsolidacji między 4,23 i 4,25 pozwoli na powiększenie ruchu. Kolejnym oporem będzie 4,26 (zniesienie 38,2 proc., dołek z 5 października), natomiast wsparciem 4,22 (dołki z 17 i 23 października).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.