Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 9 X

  • EUR/USD nie ma siły na pogłębienie spadków. Notowania po raz kolejny podchodzą do oporu przy 1,1740, na który składa się zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. oraz górna banda klina zniżkującego. Wybicie tego poziomu otworzy drogę przynajmniej do szczytu z 4 października przy 1,1790. Odbicie natomiast sprowadzi kurs do wsparcia przy 1,1660.
  • Na wykresie dziennym GBP/USD rysuje się formacja objęcia hossy zapowiadająca możliwy powrót do wzrostów. Scenariusz ten potwierdza oscylator stochastyczny, który wygenerował sygnał kupna w strefie wyprzedania. Najbliższym oporem będzie poziom 1,3265, czyli zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. korespondujące z lokalnym szczytem z 3 sierpnia. Zanegowaniem zwyżki będzie dopiero wybicie dołem z kanału wzrostowego.
  • USD/JPY wyraźnie nie ma siły na powiększenie wzrostowego impulsu. Na wykresie 4-godzinowym widoczne są już pierwsze oznaki aktywacji strony podażowej, co może wskazywać na zakończenie odreagowania. Najbliższym celem niedźwiedzi będzie wsparcie przy 112,15, na które składa się zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. oraz dołki z 29 września i 8 października. Ewentualne powiększenie zwyżki pozwoli na przetestowanie oporu przy 113,25 (szczyty z 27 września – 6 października).
  • AUD/USD przetestował wsparcie przy 0,7755 (zniesienie 38,2 proc., górna banda wybitej konsolidacji). Warto obserwować dalsze zachowanie kursu. Odbicie pozwoli na zwyżkę przynajmniej do 0,7800 (lokalny dołek z 15 sierpnia), natomiast przebicie otworzy drogę do zniesień 50 proc. (0,7640) i 61,8 proc. (0,7530).
  • EUR/PLN póki co nie może złapać konkretnego trendu i porusza się w konsolidacji. Dopiero wybicie z konsolidacji nakreśli dalszy kierunek kursu. Wyjście powyżej 4,3320 pozwoli na wzrost do zewnętrznego zniesienia 161,8 proc. przy 4,3560. Zejście poniżej 4,2950 otworzy drogę do lokalnego dołka z 22 września przy 4,26

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.