Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 8 XII

  • EUR/USD przełamał 200-okresową średnią kroczącą w okolicach 1,1745 i zbliża się do kolejnego wsparcia przy 1,1715 (dołki z drugiej połowy października oraz 21 listopada). Poziom ten może powstrzymać rozwój spadków i zadziałać jako chwilowy punkt zwrotny. Najbliższego oporu należy szukać przy 200-okresowej średniej kroczącej.
  • GBP/USD prawdopodobnie zakończył wzrostową falę na co wskazuje wyrysowane na wykresie 4-godzinowym dwie prospadkowe świece. Dodatkowo scenariusz ten wspiera oscylator stochastyczny, który wygenerował sygnał sprzedaży w strefie wykupienia. Wsparciem są okolice poziomu 1,3345, gdzie wypadają wczorajsze minima korespondujące ze zniesieniem Fibonacciego 61,8 proc.
  • USD/JPY przełamał opór przy 113,10, gdzie wypadały szczyty z 4 grudnia, co wskazuje na dominację strony popytowej. Kolejną barierą dla rynku byka będzie zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc. przy 113,75. Wsparciem natomiast staje się przełamane 113,10.
  • AUD/USD wyhamował spadki w okolicach zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy 0,7500. Na wykresie 4-godzinowym widzimy pierwsze oznaki aktywacji strony popytowej, co może zakończyć się chwilową korektą. Zasięg potencjalnego odreagowania sięga przełamanego wsparcia (dołki z 17-21 listopada) przy 0,7530. Docelowo spadkowa tendencja powinna być kontynuowana, a kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia będzie 0,7455.
  • EUR/PLN wciąż nie może złapać konkretnego kierunku. Dopiero przełamanie 4,22 (dolna banda wybitej konsolidacji) lub 4,20 (bariera psychologiczna) pozwoli na powiększenie danego ruchu. Następny opór: 4,2340. Następne wsparcie: 4,1860.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.