Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 5 VII

  • EUR/USD opiera się na zniesieniu Fibonacciego 38,2 proc. przy 1,1320, jednak zniżka z dużym prawdopodobieństwem zostanie pogłębiona do 1,1280 (zniesienie 50 proc. oraz szczyty z przełomu maja i czerwca). Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja wzrostów. Oporem jest 1,1445.
  • GBP/USD aktywował formację podwójnego szczytu. Kurs ma zatem otwartą drogę do poziomu 1,2860, gdzie wypada zasięg wynikający z formacji korespondujący ze zniesieniem Fibonacciego 38,2 proc. Oporem staje się linii szyi podwójnego szczytu wypadająca w rejonie 1,2945.
  • USD/JPY przebił opór przy 113,45. Kura ma zatem otwartą drogę do majowych szczytów w rejonie 114,45. Wsparciem staje się przebite 113,45.
  • AUD/USD powrócił do spadków i testuje wsparcie przy 0,7590. Wątpliwe, by bariera ta powstrzymała rozwój zniżki, dlatego należy oczekiwać jej przebicia i spadku do 0,7540. Wypada tam zniesienie Fibonacciego 50 proc., dołek z 22 czerwca oraz 200-sesyjna średnia krocząca.
  • EUR/PLN ma problem z oporem w rejonie 4,25. Mimo wszystko siła ostatniej zwyżki oznacza zwiększone prawdopodobieństwo przebicia tej bariery i wzrostu do 4,26 (maksima z 22 czerwca).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.