Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 4 VII

  • EUR/USD: na wykresie 4-godzinowym wyrysowała się formacja młota, która sygnalizuje możliwość powrotu do wzrostów, choć warto poczekać na dodatkowy sygnał. Celem potencjalnej zwyżki będzie przynajmniej poziom 1,1445, czyli szczyty z zeszłego czwartku.
  • GBP/USD: notowania mają wyraźny problem z przebiciem zniesienia Fibonacciego 23,6 proc. przy 1,2925. Na wykresie H4 powstała seria prowzrostowych formacji świecowych zapowiadających zwyżkowe odbicie. Oporem są ostatnie szczyty przy 1,3030.
  • USD/JPY zakończył korektę i prawdopodobnie należy oczekiwać zwyżki kursu. Najbliższym oporem jest 113,45 (wczorajsze szczyty), choć notowania z dużym prawdopodobieństwem podejdą do majowych szczytów przy 114,35.
  • AUD/USD z impetem przebił dwa wyznaczone zniesienia: 38,2 proc. przy 0,7640 i 50 proc. przy 0,7620. Tak duża czerwona świeca wskazuje, że strona podażowa ma apetyt na pogłębienie zniżki. Celem niedźwiedzi będą dołki z 22 czerwca przy 0,7530. Wcześniej nie można wykluczyć korekty, dla której oporem będą przebite minima z 3 lipca przy 0,7640.
  • EUR/PLN: dzisiejsze wzrosty nie są najsilniejsze, co zapowiada możliwy powrót do zniżki. W tym wypadku należy oczekiwać spadku w okolice porannych dołków wypadających przy 4,2330.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.