Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 3 X

  • EUR/USD: na wykresie H4 powstała duża zielona świeca zapowiadająca prawdopodobne odbicie. Obecnie notowania walczą ze zniesieniem Fibonacciego 38,2 proc. przy 1,1745. Jego przebicie pozwoli na podejście do zniesienia 61,8 proc. w okolicach 1,1780.
  • GBP/USD: na wykresie 4-godzinowym rysuje się już trzecia świeca z knotem u dołu, co wskazuje na prawdopodobną zwyżkową korektę. Bardzo ważnym oporem będzie linia łącząca ostatnie szczyty wypadająca w rejonie 1,3330. Jej przebicie w nieco dłuższym terminie może otworzyć drogę do wrześniowych szczytów przy 1,3660. Najbliższym wsparciem jest zniesienie Fibonacciego 50 proc. przy 1,3215.
  • USD/JPY: spadkowa korekta póki co nie przybiera dużych rozmiarów, co świadczy o słabości strony podażowej. Prawdopodobne zatem, że w najbliższym czasie byki ponownie przejmą kontrolę na rynku i doprowadzą do przełamania oporu przy 113,25 (zeszłotygodniowy szczyt). W tym wypadku kolejnym oporem będzie zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc. przy 113,90. Wsparciem pozostają wczorajsze dołki, czyli poziom 112,50.
  • AUD/USD wciąż walczy ze wsparciem w okolicach 0,7800 (zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., dołki z 14 sierpnia i końca września). Popyt zawzięcie broni przed pogłębieniem spadków (kolejna formacja młota), jednak nie ma siły na utworzenie zwyżkowego impulsu. Możliwe jest zatem zejście do górnej bandy wybitej konsolidacji przy 0,7750.  
  • EUR/PLN póki co nie może złapać konkretnego trendu i porusza się w konsolidacji. Dopiero wybicie z konsolidacji nakreśli dalszy kierunek kursu. Wyjście powyżej 4,3320 pozwoli na wzrost do zewnętrznego zniesienia 161,8 proc. przy 4,3560. Zejście poniżej 4,2950 otworzy drogę do lokalnego dołka z 22 września przy 4,26

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.