Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 29 VI

  • EUR/USD na wykresie 4-godzinowym rysuje się formacja objęcia bessy zapowiadająca początek spadkowej korekty. Wsparciami będą kolejne zniesienia Fibonacciego: 23,6 proc. przy 1,1360; 38,2 proc. przy 1,1315 i 50 proc. przy 1,1275.
  • GBP/USD: seria prospadkowych formacji świecowych wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo utworzenia spadkowego odreagowania. Bardzo ważną barierą dla rynku niedźwiedzia będzie zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. korespondujące z 200-sesyjną średnią kroczącą, choć wcześniej warto uważać przy zniesieniu 23,6 proc. w okolicach 1,2900.
  • USD/JPY wybił poziom szczytu z 27 czerwca w rejonie 112,45. Kurs ma zatem otwartą drogę do zniesienia Fibonacciego 78,6 proc. wypadającego w rejonie 113,15. Wsparciem staje się przebite 112,45, choć dużo większy wydźwięk ma 112,00, czyli lokalny szczyt z 27 czerwca i dołek z 28 czerwca.
  • AUD/USD walczy z zewnętrznym zniesieniem Fibonacciego 127,2 proc. w rejonie 0,7665. Rysująca się na wykresie H4 już druga formacja spadającej gwiazdy oznacza, że podaż powoli przejmuje kontrolę na rynku i należy spodziewać się spadków. Wsparciem staje się przebity opór przy 0,7634 (szczyty z 14-20 czerwca).
  • EUR/PLN po raz kolejny atakuje opór przy 4,24. Wyraźne przebicie tego poziomu otworzy drogę do 4,27, który wcześniej wielokrotnie działał jako punkt zwrotny. Wsparciem pozostają lokalne dołki przy 4,2240.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.