Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 28 VIII

  • EUR/USD przełamał opór przy 1,1910, gdzie wypadał szczyt ustanowiony 2 sierpnia. Wskazuje to na niezmienną dominację strony popytowej na rynku i zapowiada kontynuację zwyżki. Kolejną barierą dla rynku byka będzie 1,2060, czyli zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc. Wsparciem staje się przebity poziom 1,1910
  • GBP/USD próbuje wymazać część nocnej zniżki, jednak wzrostowy ruch wyraźnie nie należy do najsilniejszych. Możliwe jest zatem przejęcie kontroli przez podaż, co poskutkuje spadkiem do 1,2870 (dzisiejsze minima). Przebicie tego poziomu otworzy drogę do 1,2840 (lokalne szczyty z 22-25 sierpnia).
  • USD/JPY: na wykresie 4-godzinowym wyrysowała się formacja młota, co wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo kolejnego podejścia do oporu przy 109,75 (zniesienie Fibonacciego 50 proc., szczyty z 22-25 sierpnia).
  • AUD/USD porusza się w konsolidacji między 0,7865 i 0,7965. Dolna banda wspierana jest przez zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. fali od 15-17 sierpnia. Przy górnym ograniczeniu także znajdziemy zniesienie 61,8 proc., tym razem fali 27 lipca do 15 sierpnia. Dopiero wybicie któregoś z wyżej wymienionych poziomów pozwoli na powiększenie ruchu. Kolejnym oporem będzie zniesienie 78,6 proc. przy 0,8010, natomiast wsparciem 0,7806 (dołek z 15 sierpnia).
  • Na wykresie dziennym EUR/PLN rysuje się sporych rozmiarów zielona świeca, która wskazuje na dominację strony popytowej na rynku. Zapowiada to kontynuację zwyżki, dla której kluczowym oporem będzie poziom 4,30 (zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc. oraz szczyt z 11-14 sierpnia). Najbliższym wsparciem są dzisiejsze minima przy 4,2430.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.