Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 27 IX

  • EUR/USD aktywował formację głowy z ramionami. W najbliższym czasie możliwa jest korekta, która może przybrać postać ruchu powrotnego do przełamanej linii szyi formacji przy 1,1850, jednak nie jest to konieczne. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja zniżki w kierunku 1,1660 (dołek z 17 sierpnia) i 1,1550 (zasięg wynikający z RGR).
  • GBP/USD: na wykresie 4-godzinowym rysuje się sporych rozmiarów zielona świeca, która może zapowiadać wzrostowe odreagowanie. Oporami dla potencjalnych wzrostów będą zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. przy 1,3475 oraz 61,8 proc. przy 1,3545. Docelowo zniżkowa fala powinna być kontynuowana w kierunku zniesienia 38,2 proc. przy 1,3320.
  • USD/JPY przebił się przez opór przy 112,70. Trwałe zamknięcie świecy 4-godzinowej powyżej tego poziomu otworzy drogę przynajmniej do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. przy 113,50. Wsparciem staje się górna banda wybitego kanału w rejonie 112,30.
  • AUD/USD bez żadnego problemu przełamał zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. przy 0,7875. Kurs ma zatem otwartą drogę do dołków z 16 sierpnia przy 0,7800, gdzie rozegrają się dalsze losy kursu. Oporu można szukać w okolicach 0,7900, czyli lokalnego dołka z 21 sierpnia.
  • EUR/PLN przełamuje się przez kluczowy opór przy 4,2950, gdzie wypadają szczyty z 11 sierpnia i 18 września. Trwałe zamknięcie świecy dziennej powyżej tego poziomu otworzy drogę do kolejnych zewnętrznych zniesień Fibonacciego: 127,2 proc. przy 4,3130 i 161,8 proc. przy 4,3370. Po drodze warto także zwrócić uwagę na górną bandę kanału wzrostowego w rejonie 4,32. Wsparciem pozostaje poziom 4,26, czyli lokalny dołek ustanowiony 22 września.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.