Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 26 IX

  • EUR/USD przełamuje się przez wsparcie w rejonie 1,1820/50, co zapowiada głębszą korektę. Warto jednak poczekać na zamknięcie świecy dziennej, aby sygnał nie stracił na wartości. Zasięg wynikający z formacji RGR sięga poziomu 1,5555, choć wcześniej warto uważać przy 1,1660 (dołek z 17 sierpnia). Póki co oporem pozostaje prawe ramie formacji przy 1,2035.
  • GBP/USD od połowy września porusza się w obrębie formacji klina, którą należy traktować jako chwilową przerwę od wzrostów. W okolicach dolnej bandy klina wypada także zniesienie Fibonacciego 23,6 proc., co zwiększa wydźwięk wsparcia. Docelowo powinniśmy oczekiwać wybicia górą, co pozwoli na zwyżkę najpierw do 1,3655 (szczyt z 20 września), a następnie do zewnętrznych zniesień Fibonacciego: 127,2 proc. przy 1,3715 i 161,8 proc. przy 1,3800. Ewentualne wybicie dołem pozwoli na pogłębienie spadków do zniesienia 38,2 proc. przy 1,3320.
  • USD/JPY: na wykresie 4-godzinowym wyrysowała się formacja objęcia hossy, która może zapowiadać powrót do zwyżki. Oporu należy szukać w okolicach górnej bandy kanału przy 112,30. Wsparciem pozostaje dolne ograniczenie przy 111,35.
  • AUD/USD przebija się przez piątkowe dołki w rejonie 0,7910, co wskazuje na prawdopodobne pogłębienie zniżki. Najbliższym wsparciem może okazać się zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. przy 0,7875.
  • EUR/PLN zmierza w kierunku oporu przy 4,30. Jego przebicie otworzyłoby drogę do zewnętrznych zniesień Fibonacciego 127,2 proc. przy 4,3130 i 161,8 proc. przy 4,3370. Wsparcie: zeszłotygodniowe dołki przy 4,26.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.