Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 23 XI

  • EUR/USD zbliża się do szczytów z 15 listopada przy 1,1860. Poziom ten może chwilowo zablokować dalszą zwyżkę, co poskutkuje spadkowym odreagowaniem. Najbliższego wsparcia należy szukać przy szczycie z 17 listopada w rejonie 1,1820.
  • GBP/USD prawdopodobnie zakończył spadkową korektę – na wykresie godzinowym rysuje się zielona świeca, którą poprzedzały dwie formacje młota. Można zatem założyć, że w najbliższym czasie notowania ponownie podejdą do oporu przy 1,3335. Jego przebicie otworzy drogę do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2 proc. przy 1,3420.
  • USD/JPY z impetem przebił wsparcie przy 111,65 (dołek z 16 października). Obecnie notowania starają się wyhamować zniżkę w okolicach zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 113 proc. przy 111,25, co może zakończyć się wzrostowym odreagowaniem. Oporem dla potencjalnej korekty staje się przełamany poziom 111,65. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja spadków przynajmniej do 110,80 (zewnętrzne zniesienie 127,2 proc.).
  • AUD/USD testuje górną bandę kanału spadkowego przy 0,7625, w obrębie którego kurs porusza się od 20 września. Dodatkowo wypadają tam dołki z 27 października i 7 listopada, co zwiększa wydźwięk oporu. Warto obserwować dalsze zachowanie kursu – przejęcie kontroli przez stronę podażową pozwoli na spadek przynajmniej do minimów z 17-21 listopada przy 0,7530. Przełamanie natomiast otworzy drogę przynajmniej do 200-okresowej średniej kroczącej w okolicach 0,7700.
  • EUR/PLN próbował wymazać część ostatnich spadków, jednak strona popytowa wyraźnie nie ma siły na wyrysowanie większej korekty. Na wykresie 4-godzinowym utworzyła się formacja spadającej gwiazdy zapowiadająca kontynuację zniżki. Celem niedźwiedzi będzie poziom 4,20, który może zadziałać jako bariera psychologiczna. Dodatkowo wypadają tam minima z 18 lipca, co zwiększa wydźwięk wsparcia. Oporem pozostaje dolna banda wybitej konsolidacji w okolicach 4,22.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.