Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 22 XI

  • Na wykresie 4-godzinowym EUR/USD rysuje się formacja spadającej gwiazdy wskazująca na słabość strony popytowej. Zapowiada to prawdopodobny spadek, dla którego pierwszym wsparciem będzie 1,1720 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc., 200-okresowa średnia krocząca, dołki z 18 i 23 października). Jego przełamanie otworzy drogę do 1,1690, gdzie wypada lokalny szczyt 3 listopada. Oporem stają się dzisiejsze maksima w okolicach 1,1770.
  • GBP/USD fala wzrostowa trwająca od 14 listopada wyraźnie nie należy do najsilniejszych, dzienne świece mają małe korpusy i duże cienie, co wskazuje na słabość strony popytowej. Można zatem założyć, że niedługo podaż przejmie kontrolę na rynku i sprowadzi kurs w okolice dolnej bandy konsolidacji przy 1,3030.   
  • USD/JPY zbliżył się do wsparcia przy 111,65, jednak niedźwiedzie póki co nie mają siły na kontynuację zniżki. Możliwe jest zatem wzrostowe odbicie, dla którego kluczowym wsparciem będzie 112,65 (zniesienie 38,2 proc., szczyt z 20 listopada).  
  • AUD/USD odpoczywa od wczorajszej zwyżki i rysuje formację flagi. Docelowo wybicie powinno nastąpić górą, co pozwoli na wzrost w kierunku dzisiejszych maksimów w okolicach 0,7595.  
  • EUR/PLN wybił się dołem z trwającej ponad miesiąc konsolidacji. Kurs ma zatem otwartą drogę do poziomu 4,20 (dołek z 18 lipca), który może zadziałać jako bariera psychologiczna. Oporem staje się dolna banda konsolidacji wypadająca w rejonie 4,22.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.