Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 21 VIII

  • EUR/USD wyraźnie nie ma siły na pogłębienie spadkowej korekty. Na wykresie dziennym wyrysowała się seria formacji młota, które wskazują na słabość strony podażowej i zapowiadają rychły powrót do wzrostów. Najbliższego oporu należy szukać przy lipcowych szczytach wypadających w rejonie 1,1910. Ich przebicie pozwoli na wzrost do 1,2060, gdzie znajdziemy zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc.
  • GBP/USD porusza się w wąskiej konsolidacji, której dolna banda wspierana jest przez zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,2845. Warto zwrócić uwagę, że z bardzo podobną konsolidacją mieliśmy do czynienia 8-14 sierpnia, co wskazuje, że notowania mogą zachować się w podobny sposób. Wybicie dołem pozwoli na pogłębienie zniżki w kierunku 1,2735, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 78,6 proc.
  • USD/JPY wyhamował spadki pod wsparciem przy 108,60/80. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wejście kursu w konsolidację między 108,60 i 109,60 (piątkowe maksima). Dopiero wybicie któregoś z tych poziomów pozwoli na powiększenie danego ruchu. Kolejnym wsparciem będzie 108,05 (zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 113 proc.), a oporem 110,05 (zniesienie 61,8 proc.).
  • AUD/USD: na wykresie godzinowym rysuje się sporych rozmiarów zielona świeca, która zapowiada ponowny test lokalnych szczytów przy 0,7940. Ich przełamanie otworzy drogę do maksimów z 17 sierpnia przy 0,7960. Najbliższym wsparciem są dzisiejsze dołki w rejonie 0,7910.
  • EUR/PLN: wzrostowy ruch wyraźnie nie należy do najsilniejszych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie strona podażowa przejmie kontrolę na rynku i doprowadzi do zniżki kursu. Wsparciem jest zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 4,2570.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.