Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 19 XII

  • EUR/USD ponownie podszedł do oporu przy 1,1810, jednak strona popytowa wyraźnie nie ma siły na powiększenie zwyżki. Możliwe zatem, że niedźwiedzie niedługo przejmą kontrolę na rynku i doprowadzą do zniżki w kierunku wsparcia przy 1,1775 (200-okresowa średnia krocząca, wczorajszy dołek).  
  • GBP/USD wyhamował zwyżkę w okolicach poziomu 1,34. Wysoki poziom oscylatora stochastycznego oraz kilka prospadkowych formacji świecowych oznacza zwiększone prawdopodobieństwo zniżki kursu w okolice wsparcia przy 1,33.
  • USD/JPY: na wykresie 4-godzinowym rysuje się zielona świeca, która prawie w całości zakrywa poprzednią spadkową. Wskazuje to na zwiększone prawdopodobieństwo zwyżki kursu w kierunku zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 113,10.
  • AUD/USD zbliża się do oporu przy 0,7690. Jego przebicie pozwoli na kontynuację wzrostów do 0,7730 (maksima z 2 listopada). Wsparciem pozostaje przebity opór przy 0,7640.
  • EUR/PLN zmierza w kierunku wsparcia w okolicach 4,1900 (dołek z 10 grudnia). Przebicie tego poziomu będzie równoznaczne z kontynuacją spadków nawet do 4,16 (minima ustanowione w maju bieżącego roku). Oporem pozostaje dolna banda wybitej konsolidacji przy 4,22.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.