Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 17 XI

  • EUR/USD powrócił do wzrostów, jednak nie póki co nie zdołał przełamać zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,1820. Słabość popytu może zostać wykorzystana przez stronę podażową to kolejnego zejścia w kierunku wczorajszych minimów przy 1,1755.  
  • GBP/USD co prawda przebił się przez zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,3210, jednak nie zdołał trwale utrzymać się powyżej tego poziomu. Obecnie na wykresie 4-godzinowym rysuje się sporych rozmiarów czerwona świeca zapowiadająca powrót do spadków. Najbliższym oporem jest 200-okresowa średnia krocząca w rejonie 1,3170.
  • USD/JPY pogłębił zniżkę i zszedł poniżej zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 112,70, co jest sygnałem świadczącym o ciągłej dominacji strony podażowej na rynku. Można zatem założyć, że w krótkim terminie notowania przetestują wsparcie przy 111,65, gdzie wypada dołek z 16 października. Wcześniej jednak nie można wykluczyć korekty, która może przybrać postać ruchu powrotnego do przebitego poziomu 112,70.
  • AUD/USD kontynuuje spadki i przełamuje się przez wsparcie przy 0,7570. Kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia będą szczyty z maja oraz dołki z czerwca bieżącego roku w rejonie 0,7515. Oporem staje się przełamane 0,7570.
  • EUR/PLN powstała na wykresie 4-godzinowym świeca w kształcie spadającej gwiazdy oznacza słabość strony popytowej, co może zakończyć się powrotem do spadków. Najbliższego wsparcia należy szukać przy wczorajszych minimach w rejonie 4,23.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.