Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 17 VIII

  • EUR/USD ponownie testuje dolną bandę konsolidacji przy 1,1700, która dodatkowo wspierana jest przez zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. Warto obserwować dalsze zachowanie kursu – przełamanie poziomu 1,1700 poskutkuje spadkiem do 1,1615 (średnioterminowa linia trendu wzrostowego), natomiast w razie odbicia należy oczekiwać zwyżki do 1,1790 (dzisiejsze maksima).
  • GBP/USD zakończył wykonywać wzrostową korektę. Najbliższym celem niedźwiedzi będzie 1,2840 (dołki z 16 sierpnia). Ich przełamanie poskutkuje zejściem do poziomu 1,2810, który wcześniej wielokrotnie działał jako punkt zwrotny.
  • USD/JPY wykonał ruch powrotny do przebitej, krótkoterminowej linii trendu spadkowego. Na wykresie 4-godzinowym wyrysowała się formacja młota wskazująca, że zniżkowa korekta prawdopodobnie dobiegła końca. Możliwe jest zatem przejęcie kontroli przez stronę popytową i ponowny wzrost w kierunku oporu przy 111,00 (zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 61,8 proc., szczyty z 2-7 sierpnia). Warto także zauważyć, że realizacja powyższego scenariusza zwiększy prawdopodobieństwo aktywacji potencjalnej formacji oRGR, której zasięg sięga poziomu 113,200.
  • AUD/USD: Zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 0,7965 skutecznie powstrzymuje przed powiększeniem wzrostów. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się czerwona świeca, która może zapowiadać początek zniżkowej korekty. Wsparciem dla odreagowania będzie zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. korespondujące z lokalnym szczytem z 14 sierpnia.
  • EUR/PLN naruszył wsparcie przy 4,2570, na które składa się zniesienie Fibonacciego 61,8 proc., poziom overbalance oraz krótkoterminową linię trendu wzrostowego. Istotne będzie dalsze zachowanie kursu – odbicie poskutkuje wzrostem do oporu czy 4,30 (szczyt z 11 sierpnia, zewnętrzne Fibo 161,8 proc.). W razie pogłębienia spadków kolejnego wsparcia należy szukać przy 4,2340 (dołek z 6 sierpnia).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.