Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 13 XII

  • EUR/USD strona popytowa wyraźnie nie wykazuje ponadprzeciętnej siły, dlatego bardziej prawdopodobna jest kontynuacja spadkowego scenariusza. Celem niedźwiedzi będzie wsparcie przy 1,1710, czyli zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. oraz dołek z 21 listopada.  
  • GBP/USD wyczuwalnie nie ma apetytu na powiększenie wzrostowego ruchu. Powstała na wykresie formacja spadającej gwiazdy zapowiada zniżkę kursu w kierunku wczorajszych dołków w rejonie 1,33.
  • USD/JPY odbił się od wsparcia przy 113,10, gdzie wypada przełamany szczyt z 4 grudnia. Możliwe zatem, że w najbliższym czasie notowania podejdą do oporu przy 113,75, który złożony jest z zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. oraz wczorajszych maksimów. Przebicie tego poziomu pozwoli na kontynuację zwyżki w kierunku październikowych i listopadowych szczytów w rejonie 114,50.
  • AUD/USD przełamał 200-okresową średnią kroczącą. W ciągu kilku najbliższych godzin możliwe jest zejście do 0,7545, gdzie wypada szczyt z 11 grudnia i dołek z 12 grudnia. Oporem pozostają maksima z 12 i 13 grudnia przy 0,7580.
  • EUR/PLN osiągnął opór przy 4,22 (dolna banda wybitej konsolidacji). Warto obserwować dalsze zachowanie kursu. Odbicie od wyznaczonego oporu sprowadzi notowania w kierunku wsparcia przy 4,19 (ostatnie minima). Przebicie natomiast pozwoli na przetestowanie zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. przy 4,2340.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.