Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 13 X

  • EUR/USD walczy o obronę poziomu 1,1820/30, które wcześniej wielokrotnie działało jako punkt zwrotny. Odbicie poskutkuje podejściem do 1,1875 (zniesienie Fibonacciego 61,8 proc., 200-okresowa średnia krocząca). Przebicie sprowadzi notowania do 1,1800 (zniesienie 38,2 proc.).
  • GBP/USD: dokonał retestu wczorajszych szczytów. Na wykresie godzinowym widoczne są już pierwsze oznaki aktywacji strony popytowej, co wskazuje na zakończenie zniżki. Oporu należy szukać przy zniesieniu Fibonacciego 50 proc. przy 1,3340.
  • USD/JPY wybił się dołem z trwającej od 27 września konsolidacji, której dolna banda wspierana była przez zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. przy 112,20. Notowania mają zatem otwartą drogę do dołków z 26 września w okolicach 111,45. Oporem staje się przełamane wsparcie w rejonie 112,20.
  • AUD/USD przełamał poziom 0,7795, który wcześniej kilkukrotnie działał jako opór lub wsparcie Notowania mają zatem otwartą drogę do 0,7880, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 38,2 proc., szczyt z 4 października oraz dołki z 18, 24 i 31 sierpnia. Wsparciem staje się przełamane 0,7795.
  • EUR/PLN osiągnął wsparcie przy 4,26, gdzie wypada dołek z 22 września. Niedużo niżej znajdziemy dolną bandę kanału wzrostowego, także zasięg zniżki wydaje się być mocno ograniczony. Bardziej prawdopodobne jest przejęcie kontroli przez stronę popytową i powrót do zwyżki, jednak warto poczekać na wyraźną pobudkę byków.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.