Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 11 VIII

  • EUR/USD co prawda wybił się górą z formacji klina zniżkującego, jednak uważam, że to zbyt mało, aby mówić o powrocie do wzrostów – szczególnie, że dzisiejszy odczyt inflacji z USA może mocno zaburzyć obraz techniczny. Oporu należy szukać przy wtorkowych maksimach w rejonie 1,1820. Jego przebicie pozwoli na przetestowanie sierpniowych szczytów przy 1,1910. Wsparciem staje się górna banda wybitego klina korespondująca ze zniesieniem Fibonacciego 61,8 proc. przy 1,1725.
  • GBP/USD schodzi na sierpniowe minima przy 1,2950. Istotne będzie dalsze zachowanie kursu – przebicie tego poziomu w nieco dłuższym terminie otworzy drogę do 1,2800, który wcześniej kilkukrotnie działał jako punkt zwrotny. Odbicie natomiast pozwoli na kolejny test górnej bandy chwilowej konsolidacji przy 1,3015, która wspierana jest przez zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. oraz 200-okresową średnią kroczącą.
  • USD/JPY: na wykresie 4-godzinowym rysuje się kolejna prowzrostowa formacja świecowa, która zapowiada prawdopodobne odbicie. Dodajmy, że formacje te nie powstały w przypadkowym miejscu, bo przy czerwcowych minimach. Oporem dla potencjalnej zwyżki będzie 109,65, czyli zniesienie Fibonacciego 38,2 proc. oraz dołki z 9 sierpnia.
  • AUD/USD przebił wsparcie przy 0,7875. Wszystko wskazuje na to, że najbliższym czasie notowania przetestują zniesienie Fibonacciego 50 proc. korespondujące z 200-okresową średnią kroczącą przy 0,7815. Oporem pozostaje linia łącząca sierpniowe szczyty przy 0,7875.  
  • EUR/PLN przełamał poziom 4,27, który wcześniej kilkukrotnie działał jako punkt zwrotny. Wskazuje to na siłę strony popytowej i zapowiada kontynuację zwyżki w kierunku 4,30 (zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8 proc. oraz okrągły poziom). Wcześniej jednak nie można wykluczyć korekty, która może przybrać postać ruchu powrotnego do przebitego poziomu 4,27.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.