Opinie
Autor: Maciej Morawski

Strategia FX: 10 X

  • EUR/USD: na wykresie 4-godzinowym rysuje się duża formacja spadającej gwiazdy oznaczająca, że strona popytowa nie ma sił na kontynuację zwyżki. Można zatem założyć, że w najbliższym czasie czeka nas spadek w kierunku górnej bandy przebitego klina w okolicach 1,1730.
  • GBP/USD podszedł do oporu przy 1,3190, gdzie wypadają zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. i 61,8 proc. Na wykresie 4-godzinowym rysuje się formacja spadającej gwiazdy zapowiadająca prawdopodobne zakończenie wzrostowej korekty. Warto jednak poczekać na zamknięcie świecy H4, aby sygnał pozostał aktywny. Wsparcia należy szukać przy 1,3025 (dołek z 6 października). Ewentualne wybicie poziomu 1,3190 otworzy drogę do maksimów z 4 października przy 1,3290.
  • USD/JPY porusza się w konsolidacji między poziomami 112,15 i 113,45. Obecnie notowania testują jej dolne ograniczenie, a rysująca się formacja młota wskazuje na prawdopodobne odbicie. Dopiero przebicie któregoś z wyżej wymienionych poziomów pozwoli na powiększenie danego ruchu. Wybicie górą otworzy drogę do zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 161,8 proc. w okolicach 114,20. Wybicie dołem natomiast poskutkuje zniżką do 111,45 (dołek z 25 września).
  • AUD/USD zbliża się do oporu przy 0,7800 (przełamane dołki z sierpnia i września). Powiększenie zwyżki pozwoli na wzrost do 0,7885, czyli zniesienia Fibonacciego 38,2 proc. oraz lokalnego szczytu z 4 października. Wsparciem pozostaje 0,7755.
  • EUR/PLN nie miał siły na powiększenie zwyżkowej fali, zawrócił na południe i ponownie testuje wsparcie przy 4,2950. Istotne będzie zachowanie kursu w najbliższym czasie – wyraźne przełamanie tego poziomy otworzy drogę do dołków z 22 września przy 4,26. Oporem pozostaje linia łącząca ostatnie szczyty wypadająca przy 4,3080.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.