Opinie
Autor: Kornel Kot

Spready rentowności za wyższymi poziomami indeksu dolarowego

Zestawienie indeksu dolarowego z wartościami symulacji uwzględniającej spready rentowności; Źródło: TMS NonStop, Bloomberg

Możliwość wzrostowego odreagowania sugerują nie tylko wagi nadane w ramach indeksu dolarowego. Powyższą prawidłowość obserwuje się również w sytuacji uwzględnienia parametrów oszacowanych estymatorem DOLS, dla którego założyliśmy występowanie długookresowych zależności.

Na podstawie otrzymanych wykresów stwierdza się lepszy stopień dopasowania dla ekonometrycznie skorygowanych wag indeksu dolarowego. Warto również zauważyć, że symulacja wykorzystująca parametry DOLS wskazuje na obecność wyżej położonego punktu równowagi.

Należy pamiętać, że powyższe różnice mogą utrzymywać się również w dłuższym okresie. Występowanie istotnych odchyleń obserwowano między innymi przez zdecydowaną część 2014 roku. Korygując powyższe szeregi o prawidłowości cykliczne oraz sezonowe nie należy wykluczać tymczasowego odejścia od trajektorii wyznaczonej przez wartości symulowane.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.