Opinie
Autor: Kornel Kot

Rosja: silny wzrost napawa optymizmem

Analitycy prognozujący rosyjskie tempo wzrostu z wyraźnym przymrużeniem oka traktowali najnowsze projekcje Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego (2,7 proc. r/r). Zgodnie z konsensusem nie należało się spodziewać wyniesienia dynamiki PKB na ponad trzyroczne maksima. Niska mediana prognoz (1,7 proc.) wyraźnie podbijała szansę przebicia rynkowych oczekiwań, a co za tym idzie gwałtownej reakcji rubla w pierwszych minutach po publikacji.

Piątkowy komunikat Rosstatu należy do stosunkowo lakonicznych, bowiem wstępne szacunki nie prezentują rozbicia na subkomponenty wzrostu. Spodziewamy się, że głównym motorem wyższej dynamiki PKB pozostaje spożycie indywidualne. O poprawie nastrojów w gospodarstwach domowych świadczą nie tylko napływające „soft data”, ale również stabilizacja procesów inflacyjnych, postępująca aprecjacja rubla czy bardziej atrakcyjne warunki finansowania konsumpcji wskutek zmian parametrów przez Bank Rosji.

 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.