Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RBNZ: konstruktywnie

Źródło: primepair.com

Decyzja Banku Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) zostanie opublikowana w środę 8 listopada o 21:00. My i rynek oczekujemy utrzymania stopy kasowej na 1,50 proc. Wraz z decyzją poznamy komunikat, Raport Polityki Monetarnej z prognozami gospodarczymi.

Dane z Nowej Zelandii od czasu ostatniego posiedzenia były pozytywne. Przede wszystkim inflacja CPI w III kw. wzrosła do 1,9 proc. r/r z 1,7 proc. Stopa bezrobocia spadła do 4,6 proc. przy wzroście dynamiki wynagrodzeń do 1,2 proc. k/k. Dodatkowo kurs NZD wyraźnie się osłabił pod wpływem niepewności politycznej po wyborach parlamentarnych, co RBNZ przyjmie z zadowoleniem. Ryzykiem jest pogorszenie wskaźników zaufania biznesu i konsumentów w związku z przedłużającymi się negocjacjami koalicyjnymi. Ogólnie jednak stan gospodarki pozwala RBNZ na optymistyczny ton w komunikacie, choć bank będzie się pilnował, by nie dać jastrzębiego sygnału do aprecjacji waluty.

W nowych prognozach można oczekiwać korekty w górę prognoz inflacji (pod wpływem wyższego CPI i słabszego kiwi), choć niewykluczone są lekkie rewizje w dół dla wzrostu gospodarczego. Prognoza ścieżki stóp procentowych prawdopodobnie zostanie utrzymana bez zmian dalej sugerując stabilizację stopy kasowej co najmniej do września 2019 r. Przybliżenie podwyżki byłoby znaczącym zwrotek w jastrzębią stronę, co jednak wydaje się niechcianym posunięciem.

Na konferencji prasowej interesujące będą odniesienia dotyczące rewizji mandatu RBNZ przez nowy rząd. Od wczoraj wiemy, że rząd nie zamierza umieszczać kursu walutowego w założeniach, a także nie chce wyznaczać konkretnego celu dla bezrobocia. Mimo to istotne będzie nastawienie banku centralnego do kwestii wzrostu wydatków fiskalnych planowanych przez Partię Pracy, a także potencjalne zaostrzanie kontroli imigracyjnej. Ta druga kwestia z jednej strony ma negatywne przełożenie na perspektywy wzrostu, choć zacieśnianie rynku pracy podbije płace i inflację. Interesujące będzie, co RBNZ uzna za ważniejsze.

Sądzimy, że posiedzenie RBNZ oferuje szanse na bardziej konstruktywny wydźwięk w oparciu o generalnie pozytywne dane z gospodarki. NZD w ostatnim czasie podlegał silnemu wpływowi ryzyka politycznego, które w naszej ocenie wydaje się jednak nieco przesadzone. Z takiego położenia neutralny, ale optymistyczny RBNZ może być pretekstem do spieniężenia krótkich pozycji NZD i krótkoterminowego wsparcia waluty.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.